Browsing Archives

קיפח

קִיפֵּחַ – הִפְלָה מישהו לרעה, נתן לו פחות מלאנשים אחרים

השורש: ק.פ.ח

שם הפועל: לְקַפֵּחַ

שם הפעולה: קִיפּוּחַ

שם תואר: מְקוּפָּח

קִיפֵח את חַייָו – מת בתאונה או באסון

 

הערך קיפח נמצא בידיעות: 

24.11.17, 12.07.22

 

 

 

 

קיפל

קִיפֵּל – הניח חלק אחד של דבר על חלקו השני כדי להקטין אותו

השורש: ק.פ.ל

שם הפועל: לְקַפֵּל

שם הפעולה: קִיפּוּל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַפֵּל

שם עצם: קֶפֶל  (בבד, בעור)

כסא מִתְקַפֵּל, מיטה מִתְקַפֶּלֶת, מטרייה מתקפלת, אוֹפניים מִתְקַפְּלִים

אוריגמי – קִיפּוּלֵי ניר

 

הערך קיפל נמצא בידיעות: 21.12.16