Browsing Archives

אזהרה

אַזהָרָההודעה: זהירות! יש סכנה!

השורש: ז.ה.ר

שם הפועל: לְהַזהִיר

שם הפעולה: אַזהָרָה, הַזהָרָה

שם עצם: זְהִירוּת

תַמרור אזהרה, שֶלֶט אזהרה

 

הערך אזהרה נמצא בידיעות: 31.07.1614.11.1622.11.1622.11.1618.07.1713.11.1707.03.1827.03.1827.04.18,

15.10.1828.04.1914.05.1915.05.1920.05.1922.05.1917.07.19, 04.11.19, 11.06.20, 06.12.20, 01.02.21, 03.03.21, 02.05.21, 10.05.21, 06.06.21, 25.07.21, 11.10.21

 

אזהרת מסע

אַזהָרַת מַסָע  הודעה של מדינה: זהירות! לא לנסוע לשם!

שם עצם: אַזְהָרָה

שם הפועל: לְהַזְהִיר

שם העצם: מַסָע (ז') – טיול ארוך וקשה

רבים: מַסָעוֹת

שם הפועל: לִנסוֹעַ

דוגמאות:

משרד החוץ הישראלי פרסם אזהרת מסע לישראלים לא לנסוע לסיני.

אני מזהירה אותך בפעם האחרונה! אל תעשה את זה!

הוא חזר ממסע הרצאות בעולם.

קראת את הספר "מַסְעוֹת גוליבר"?

 

הערך אזהרת מסע נמצא בידיעות: 25.01.17, 22.03.1728.03.1712.09.1716.07.19, 25.09.19, 27.02.20, 30.11.20, 22.04.21, 15.06.21, 28.06.21, 26.10.21

 

אזור

אֵזוֹר – חלק משטח, חלק מהעולם

רבים: אֱזוֹרִים, וגם: אֲזוֹרִים

סמיכות: אֵזוֹר-

            אֱזוֹרֵי- , וגם אֲזוֹרֵי-

שם תואר: אֱזוֹרִי, וגם אֲזוֹרִי

 

דוגמאות:

מחר יהיה חם בכל האזורים, ובמיוחד באזורי ההרים.

היום יורד גשם בכל אזורי הארץ, גם באזור הדרום.

הם פתחו מסעדה באזור התעשייה.

ירושלים –  אזור חיוג 02.

הוא עובד במועצה האזורית לב השרון.

השוטרים הגיעו לאזור.

צה"ל סגר את האזור.

אנחנו חיים באזור המזרח התיכון.  

 

הערך אזור נמצא בידיעות: 18.09.1627.10.1625.01.1726.01.1707.02.1716.03.17,

22.03.1729.03.1729.03.1727.04.1717.07.1725.07.1706.08.1704.09.1704.09.1706.09.17, 07.09.1717.09.1705.11.1719.11.1719.11.1711.12.1709.01.1821.01.1828.01.1829.01.1830.01.1813.02.1813.03.1816.04.1816.04.1806.05.1809.05.1813.05.1817.05.1822.05.1831.05.1831.05.18,

19.06.1802.07.1805.07.1808.07.1808.07.1807.08.1803.10.1803.10.1808.10.1818.10.1822.10.1811.11.18,

13.11.1824.11.1829.11.1820.12.1807.01.1928.01.1931.01.1931.01.1903.02.1906.03.1922.03.1925.03.19

28.03.1930.05.1916.06.1916.06.1917.06.1902.07.1911.07.1918.07.1918.07.19, 01.09.19, 12.09.19, 15.09.19, 25.09.19, 28.10.19, 12.11.19, 14.11.19, 28.11.19, 04.12.19, 04.12.19, 10.12.19, 19.12.19, 08.01.20, 09.01.20, 15.01.20, 28.01.20, 06.02.20, 19.05.20, 02.06.20, 16.06.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 02.09.20, 11.10.20, 27.10.20, 29.11.20, 02.12.20, 14.01.21, 12.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 28.04.21, 09.05.21, 25.05.21, 08.06.21, 10.06.21, 17.06.21, 27.06.21, 29.06.21, 08.07.21, 11.07.21, 15.07.21, 22.07.21, 05.08.21, 11.08.21, 13.09.21, 20.10.21, 14.12.21, 20.12.21, 11.01.22

 

אזעקה

אַזעָקָה  – ALARM

אַזְעָקַת אמת

אַזְעָקַת שָווְא – לא אזעקת אמת אלא תרגיל או טעות

מזעיקים עזרה בשעת סכנה.

 

דוגמאות:

כאשר הגנבים נכנסו לבית האזעקה פעלה והם נבהלו מהרעש וברחו.

יש לך אזעקה במכונית?

כאשר יש סכנה של טיל נשמעת צפירת אזעקה.

התושבים בדרום חיים כבר שנים תחת אזעקות 'צבע אדום'.

ברדיו אומרים לפני תרגיל התגוננות של כוחות הביטחון: במקרה של אזעקת אמת תישמע צפירה עולה ויורדת.

 

הערך אזעקה נמצא בידיעות: 18.09.1620.09.1620.12.1607.02.1729.08.1711.09.1702.11.1705.12.17, 17.01.18,

18.02.18, 12.03.18, 26.03.1810.05.1829.05.1830.05.1818.06.1819.06.1812.07.1816.10.1813.11.18,

25.03.1905.05.1920.05.1916.06.1916.06.19, 12.09.19, 28.10.19, 07.11.19, 19.11.19, 28.11.19, 05.07.20, 06.07.20, 30.07.20, 16.09.20, 11.04.21 , 12.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 20.07.21, 05.08.21, 12.10.21, 20.10.21

 

 

אזרח

אֶזרָח – אדם שגר במדינה ויש לו תעודת זהות של המדינה,  CITIZEN

לאזרח ישראל יש אֶזרָחוּת ישראלית.

יש אנשים שיש להם אזרחות כפולה – הם אזרחים בשתי מדינות.

אזרח מן השורה – אזרח 'פשוט', אדם 'רגיל'.

אזרח כבוד – אדם שמדינה או עיר העניקה לו אזרחות כבוד.

נשיא המדינה הוא האזרח מספר אחת.

 

הערך אזרח נמצא בידיעות: 24.06.1618.09.1622.11.1604.12.1608.12.1620.12.1604.01.17, 05.01.1708.01.17

09.01.1722.01.1702.02.1721.03.1728.03.1728.04.1707.05.1720.08.1712.09.17, 30.10.1709.12.17,

17.12.17, 24.12.1712.02.1814.02.1818.02.1820.02.1808.03.1820.03.1815.04.1816.04.18, 06.05.18,

23.05.1830.05.1803.06.18, 12.06.1826.06.1801.07.1804.07.1810.07.18, 25.07.18, 26.07.1826.07.1810.10.1811.10.1813.11.1813.11.1815.11.1821.11.1812.12.1826.12.1827.12.1831.12.18,

31.01.19, 12.02.1927.02.1912.03.1918.03.1918.03.1925.03.1903.04.1907.04.1909.04.1901.05.1905.05.1907.05.19,

28.05.1904.06.1916.06.1916.06.1903.07.1908.07.1908.07.19, 07.08.19, 08.08.19, 03.09.19, 08.09.19, 17.9.19, 07.11.19, 20.11.19, 24.11.19, 08.12.19, 12.01.20, 25.01.20, 13.02.20, 18.02.20, 27.02.20, 03.03.20, 03.03.20, 12.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 19.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 26.04.20, 13.05.20, 21.05.20, 27.05.20, 02.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 12.07.20, 15.07.20, 16.07.20, 29.07.20, 30.07.20, 31.08.20, 13.09.20, 17.09.20, 24.09.20, 01.10.20, 11.10.20, 14.10.20, 15.10.20, 03.11.20, 10.11.20, 24.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 04.01.21, 10.01.21, 19.01.21, 27.01.21, 09.02.21, 09.02.21, 18.02.21, 25.02.21, 01.03.21, 07.03.21, 08.03.21, 09.03.21, 18.03.21, 29.04.21, 02.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 13.05.21, 23.05.21, 13.06.21, 14.06.21, 15.06.21, 22.06.21, 27.06.21, 28.06.21, 13.07.21, 20.07.21, 08.08.21, 19.10.21, 21.10.21, 27.10.21, 11.11.21, 17.11.21, 22.11.21, 22.11.21, 23.11.21, 21.12.21, 23.12.21, 29.12.21, 14.01.22, 17.01.22, 19.01.22