Browsing Archives

אתגר

אֶתְגָר – רצון להשיג דבר שקשה מאוד להשיגויש להתאמץ כדי להשיגו, challenge

שם תואר: אֶתְגָרִי

ספורט אֶתְגָרִי

עבר בבניין פיעל: אִתְגֵר – גרם למישהו לרצות להשיג דבר קשה להשגה, הציב למשהו אתגר

שם תואר: מְאַתְגֵר

משימה מְאַתְגֶרֶת

שירות צבאי מְאַתְגֵר

 

 

הערך אתגר נמצא בידיעות: 31.10.1703.06.1825.10.18, 08.12.19

 

 

 

 

 

 

 

אתר

אֲתָר מקום

רבים: אֲתָרִים

אתר היסטורי, אתר ארכיאולוגי, אתר תיירות, אתר בנייה

וגם: אתר אינטרנט  Site

 

הערך אתר נמצא בידיעות:  14.06.1615.06.1607.09.1613.09.1618.09.1620.09.1630.10.1603.01.1711.01.1717.01.1725.01.17, 30.01.1708.03.17, 08.03.1728.03.1705.04.17, 29.06.17, 02.08.1720.08.1727.08.1730.08.1712.09.1715.10.1723.10.1720.11.1723.11.1724.11.1701.12.17,

05.12.1724.12.1703.01.18, 07.01.1821.01.1804.02.1804.02.1807.03.1808.03.1812.03.1818.03.18,

08.04.1813.05.1828.05.1828.06.1803.09.1802.10.1802.11.1804.11.1807.11.1807.11.1808.11.18,

02.12.1816.12.1823.12.1823.12.1824.12.1825.12.1827.12.1830.12.1813.01.1915.01.1929.01.1903.02.19

03.02.1905.3.1921.03.1901.04.1909.04.1928.04.1907.05.1920.05.1904.07.1908.07.1901.07.19, 04.09.19, 03.10.1910.11.19, 01.12.19