Browsing Archives

אחוז החסימה

אֲחוּז הַחֲסִימָה

אחוז חסימה הוא שיעור (מספר, גודל, אחוז) הקולות הקטן ביותר הדרוש כדי לקבל ייִצוּג בכנסת ישראל.

אחוז החסימה הנהוג בישראל בבחירות לכנסת השתנה כמה פעמים, על פי החלטת הכנסת.

משנת 2004 היה אחוז החסימה 2% מכלל הקולות הכשרים שנמנו (שנספרו) בבחירות. זאת אומרת, שמפלגה הייתה צריכה להשיג מעל ל-2% מכלל הקולות הכשרים, כדי להיכנס לכנסת.

בכנסת ה-18 אחוז החסימה היה 67,470 קולות.

בחודש מרץ 2014 החליטה הכנסת להעלות את אחוז החסימה.

החל מהבחירות לכנסת ה-20 אחוז החסימה : 3.25%.

 

הערך אחוז החסימה נמצא בידיעות: 04.04.1904.04.1912.04.19, 22.09.19, 05.01.21, 15.03.21

 

אחראי

אַחֲרַאי Responsible

נקבה: אַחֲרָאִית

שם עצם: אַחרָיוּת

שם תואר: אַחרָאִי

דוגמאות:

מי האחראי למעשה?

אף אחד לא לוקח אחריות!

היא בחורה מאוד אחראית. אפשר לסמוך עליה בעיניים עצומות.

הוא ילד אחרָאִי. הוא לא עושה שום דבר בלי לשאול.

הוא אחראי מִשמֶרֶת במסעדה. יש יש לו 10 מלצרים.

מי האחראי כאן? אני רוצה לדבר אתו!

זה מעשה לא אחרָאִי!

 

הערך אחראי נמצא בידיעות: 18.07.162.11.1619.03.1718.04.1707.09.1717.09.1702.10.1714.01.1811.04.18,

27.04.1802.15.1817.07.1804.11.1813.11.1814.01.1914.03.1906.05.1926.05.19, 08.09.19, 12.11.19, 09.02.20, 16.06.20, 06.08.20, 03.09.20 17.09.20, 18.11.20, 29.11.20, 06.12.20, 13.01.21, 14.01.21, 08.02.21, 12.04.21, 11.04.21, 26.04.21 , 21.10.21, 23.11.21, 30.12.21

 

אחרון אחרון חביב

 

המשמעות:

משאירים לסוף דבר חשוב ואהוב.

חָבִיב – נחמד

דוגמה:

בטקס הסיום הודה הסטודנט המצטיין לכל המורים ועובדי האוניברסיטה. בסיום דבריו אמר: ואַחֲרוֹנִים אַחֲרוֹנִים חֲבִיבִים – תודה להורים שלי שתמכו בי בתקופת הלימודים.

מקור:

תלמוד בבלי, מסכת בראשית רבה – דף ע"ח, עמוד ח'

 

הערך חביב נמצא בידיעות: 01.01.18