Browsing Archives

אצולה

אֲצוּלָה החברה הגבוהה והמכובדת, אריסטוקרטיה

שם תואר: אָצִיל, אֲצִילִי

שם עצם: אֲצִילוּת

דוגמאות:

ההורים נהגו בַּאֲצִילוּת ותרמו את האברים של הבת שנהרגה בתאונת דרכים.

זה מעשה אֲצִילִי. כל הכבוד!

הספר מתאר את החיים של בְּנֵי אֲצוּלָה באירופה במאה ב-19.

 

הערך אצולה נמצא גם בידיעות: 23.2.16

אציל

אָצִיל – בעל מעמד חברתי גבוה

אדם אָצִיל, אישה אֲצִילָה – אנשים שכולם מוקירים אותם בזכות אישיותם

אֲצוּלָה – מעמד האצילים, המעמד הגבוה ביותר בחברה

 

 

הערך אציל נמצא בידיעות: 18.12.18