Browsing Archives

ארגון

 

אִרגוּן –  ORGANIZATION

השורש: א.ר.ג.ן 

שורש זה הוא דוגמה למילה מודרנית בעברית שהשורש שלה דומה לשורש בשפות אחרות: orgn – ארגן

שם הפועל: לְאַרְגֵן

שם הפועל בבניין התפעל: הִתְאַרְגֵן

מילים נוספות לארגון: איגוד, אגודה

דוגמאות:

האו"ם הוא ארגון בין לאומי.

"הדסה" הוא ארגון של נשים. יש בו גם חברים גברים.

אִרגון נכון של הזמן חשוב במיוחד בתקופה של בחינות.

אנחנו מארגנים טיול. תבואו?

אנחנו אוהבים לנסוע לחו"ל בטיול מאוּרְגָן. המדריך מארגן את הכול ולנו יש ראש שקט. 

הוא אִרגֵן לאשתו מסיבת יום הולדת בפארק.

הוא לומד באוניברסיטה יִיעוּץ אִרְגוּנִי.

הם הודיעו לי ברגע האחרון על הטיול. התארגנתי בעשר דקות ויצאתי מהבית.

המורות הגיעו לבית הספר יומיים לפני תחילת שנת הלימודים לימי התארגנות.

 

הערך ארגון נמצא בידיעות: 

18.07.1617.08.1627.10.1628.11.16, 30.11.1605.12.1604.01.1715.01.1715.01.1718.01.17, 29.01.17, 29.03.1701.05.1713.06.1724.08.1707.09.1716.10.1730.10.17, 12.11.1712.11.1731.12.1718.01.18,

29.01.1804.02.1820.02.18, 14.03.1819.03.1806.05.1809.05.1822.05.1804.06.1814.06.1814.06.18, 22.06.18, 24.06.1824.06.1810.07.1817.07.1818.07.1823.07.1824.07.1812.08.13,

 03.09.1802.10.1808.10.18,

25.10.1822.11.1829.11.1829.11.1802.12.1823.12.18, 23.12.1802.01.1928.01.1911.03.1901.04.1906.05.19,

19.05.19, 22.05.19, 04.08.19, 27.10.19, 12.11.19, 14.11.19, 05.12.19, 09.01.20, 16.01.20, 24.02.20, 12.03.20, 12.05.20, 05.08.20, 06.09.20, 09.09.20, 14.10.20, 05.01.21, 13.01.21, 14.01.21, 20.01.21, 02.02.21, 04.02.21, 10.02.21, 16.03.21, 18.03.21, 11.05.21, 12.05.21, 18.05.21, 23.05.21, 11.07.21, 29.07.21, 31.08.21, 09.09.21, 21.10.21, 12.12.21, 13.12.21, 20.12.21, 27.12.21, 30.12.21, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 10.03.22, 23.03.22, 24.04.22, 25.05.22, 17.06.22, 24.07.22, 02.08.22, 04.08.22, 08.08.22, 24.12.23, 28.01.24, 29.01.24, 17.03.24, 19.03.24, 21.05.24, 30.05.24, 19.06.24, 17.07.24

 

ארה"ב

ארה"ב ראשי תיבות: אַרְצוֹת הַבְּרִית

 

הערך ארה"ב נמצא בידיעות:

 18.12.1612.01.1719.01.1722.01.1729.01.1722.03.1726.03.1726.03.17,

 02.04.17, 02.04.1720.04.17

27.04.1708.05.1709.05.1711.05.1705.06.1708.06.1722.06.1713.07.17

31.07.1717.08.1724.08.1729.08.17, 17.09.1725.09.1715.10.1711.12.17, 18.12.1724.12.1724.12.17,  09.01.1814.01.1814.01.1823.01.18

25.01.1804.02.1805.02.1825.02.1826.02.1818.03.1821.03.18, 25.03.18, 23.04.1825.04.1829.04.1830.04.1801.05.1806.05.18, 09.05.1809.05.1814.05.1803.06.1812.06.18,

13.06.1814.06.1817.06.1817.06.1810.10.1814.10.1817.10.1814.11.18,

 02.12.18, 03.12.1823.12.1827.12.18,

31.12.1807.01.1924.01.1928.01.1929.01.1910.02.1913.02.19, 04.03.1911.03.1924.03.1926.03.1920.05.1906.06.1901.07.19, 16.07.1917.07.19, 30.07.19, 01.08.19, 15.09.19, 22.09.19, 24.09.19, 27.10.19, 29.10.19, 05.11.19, 03.12.19, 04.12.19, 09.12.19, 16.12.19, 31.12.19, 15.01.20, 23.01.20, 29.01.20, 09.02.20, 11.02.20, 17.02.20, 14.05.20, 11.06.20, 31.08.20, 23.09.20, 28.10.20, 03.11.20, 15.11.20, 18.11.20, 30.11.20, 15.12.20, 16.12.20, 13.01.21, 07.02.21, 18.03.21, 12.04.21, 25.04.21, 27.04.21, 27.04.21, 23.05.21, 25.05.21, 27.05.21, 10.06.21, 17.06.21, 20.06.21, 27.06.21, 29.06.21, 01.07.21, 13.07.21, 20.07.21, 05.10.21, 06.10.21, 13.10.21, 26.10.21, 02.11.21, 10.11.21, 16.11.21, 16.11.21, 21.11.21, 30.11.21, 02.12.21, 06.12.21, 12.12.21, 13.12.21, 15.12.21, 20.12.21, 12.01.22, 13.01.22, 23.01.22, 07.02.22, 08.02.22, 13.02.22, 14.02.22, 17.02.22, 17.02.22, 23.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 06.03.21, 09.03.22, 10.03.22, 27.03.22, 28.03.22, 29.03.22, 05.04.22, 25.04.22, 12.05.22, 23.05.22, 26.06.22, 29.06.22, 05.07.22, 10.07.22, 11.07.22, 13.07.22, 13.07.22, 14.07.22, 17.07.22, 20.07.22, 28.07.22, 08.08.22, 09.08.22, 11.08.22, 18.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 26.10.23, 06.11.23, 06.11.23, 06.11.23, 15.11.23, 19.11.23, 22.11.23, 22.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 19.12.23, 20.12.23, 04.01.24, 04.02.24, 04.02.24, 12.02.24, 21.02.24, 29.02.24, 03.03.24, 07.03.24, 13.03.24, 17.03.24, 19.03.24, 14.04.24, 08.05.24, 19.05.24, 26.05.24, 02.06.24, 19.06.24, 23.06.24, 26.06.24, 03.07.24, 14.07.24

 

אריזה

אֲרִיזָה  –  חבילה, קופסה

השורש: א.ר.ז

שם הפועל: לֶאֱרוֹז

שם הפעולה: אֲרִיזָה

שם עצם: מַאֲרָז -Case, כמה פריטים הארוזים יחד באריזה אחת

דוגמאות:

אני קונה חומוס באריזה של 800 גרם. 

כמה עוגיות יש באריזה?

בבית האריזה הזה אורזים תפוזים ותפוחים ושולחים אותם לחנויות.

זה המשקל נטו – בלי האריזה.

אני שונאת לארוז מזוודה. אני דוחה את האריזה לרגע האחרון.

באל-על ובנתב"ג שואלים אותך: ארזת לבד?

קיבלתי מתנה אֲרוּזָה באריזה מאוד יפה.

 

הערך אריזה נמצא בידיעות: 09.08.18, 10.10.19, 29.10.19, 31.10.21, 25.12.23

 

ארכה

אַרְכָּה – קבלת זמן נוסף, דחייה למועד מאוחר יותר

השורש: א.ר.ך

שם תואר: אָרוֹך

שם עצם: אוֹרֶך

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַאֲרִיך

שם הפעולה בבניין התפעל: לְהִתְאָרֵך

עבר בבניין הופעל: הוֹאֲרַך

 

הערך ארכה נמצא בידיעות: 14.05.1930.05.19