Browsing Archives

אכזבה

אַכְזָבָה – הרגשה לא נעימה כשציפייה ותקווה לא מתממשות, disappointment

השורש: א.כ.ז.ב

שם הפועל: לְאַכְזֵב

שם תואר: מְאַכְזֵב

הווה בבניין פועל: מְאוּכְזָב

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְאַכְזֵב

מְאַכְזְבִים את מישהו

מְאוּכְזָבִים ממישהו או ממשהו

מִתְאַכְזְבִים ממשהו או ממישהו

אַכְזָבָה גדולה

נחל אַכְזָב – ואדי בלי מים

 

הערך אכזבה נמצא בידיעות: 13.12.1604.07.1707.08.1708.11.1728.05.1807.06.1813.08.18, 11.04.19, 09.02.20, 17.09.20, 08.11.20, 26.01.21, 14.06.21, 15.03.22, 21.11.2307.07.24

 

אכף

אָכַף – דאג שאנשים יקיימו את החוק

שם הפועל: לֶאֱכוֹף

שם הפעולה: אֲכִיפָה

 

 

דוגמאות:

המשטרה פועלת בנושאי אֲכִיפָה וענישה.

ברעננה הגבירו לאחרונה את אֲכִיפַת חוקי החנייה.

קשה מאוד לֶאֱכוֹף על נַהָגֵי אופַנוֹעים את חוקי העקיפה. הם עוקפים כמו מטורפים.

 

הערך אכף נמצא בידיעות: 31.05.162.11.1618.12.1617.01.1704.06.1716.10.1714.01.1828.01.1829.04.18,

29.05.1808.01.1924.02.19, 30.10.19, 04.11.19, 27.11.19, 08.12.19, 21.02.20, 31.03.20, 02.06.20, 22.06.20, 25.06.20, 27.12.20, 28.12.20, 17.01.21, 17.01.21, 20.01.21, 25.01.21, 07.03.21, 09.03.21, 18.03.21, 20.04.21, 21.06.21, 23.06.21, 14.07.21, 14.07.21, 04.08.21, 03.11.21, 02.01.22, 08.02.22, 23.02.22, 29.10.23, 09.11.23, 18.03.24, 02.05.24, 23.05.24, 25.06.24

 

אכפת

אִכְפָּת – נוגע למישהו, חשוב למישהו

אכפת לי / לך / לו / לה… – זה חשוב לי / לך/ / לנו / לכן

לא אכפת לי – זה לא חשוב לי

אכפת לך לעשות לי טובה?  – אתה מוכן לעשות בשבילי משהו?

מה אכפת לך?! – למה זה חשוב לך? למה אתה נכנס לעניין שלא שלך?

 

דוגמאות:

אכפת לה מאוד לְהֵירָאות תמיד יפה.

לא אכפת לה שהילדים יושבים מול המחשב כל היום.

אין לי כוח יותר. לא אכפת לי מכלום.  מה שיהיה יהיה!

מה אכפת לך מה שאני עושה בחדר שלי?!

 

הערך אכפת נמצא בידיעות: 

24.09.17, 14.06.22, 14.06.22