Browsing Archives

אשליה

אַשְלָיָה – אילוזיה, illusion

רבים : אַשְלָיוֹת

אשליה אופטית

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְלוֹת

 

דוגמאות:

הוא הִשְלָה אותה שיתחתן איתה. כל החברות שלה הִזְהִירוּ אותה: את חיה באַשְלָיוֹת!

אל תַשְלו את עצמכם! זה לא יִקרה! אין סיכוי!

אתה חי באשליות!

 

הערך אשליה נמצא בידיעות: 27.01.22

אשתקד

אֶשְתָקַד –  בשנה שעברה, בשנה שקדמה

המקור:  ארמית

ביטוי: שֶלֶג דְאֶשְתָקַד  – דבר שאיננו מעניין עוד

דוגמאות:

מספר התלמידים השנה גבוה בעשרה אחוזים ממספר התלמידים אשתקד.

דני ואני לא חברים. אל תספרי לי עליו. הוא מעניין אותי כַּשלג דאשתקד.

 

הערך אשתקד נמצא בידיעות: 27.09.1610.05.17, 10.05.1712.09.1718.09.1714.11.17

04.02.1821.03.1805.06.1829.07.1807.10.1809.10.1831.12.18, 18.12.19, 26.04.20, 30.06.20, 06.07.20, 03.01.21, 11.04.21, 11.04.21, 01.11.21, 16.11.21, 16.01.22, 16.03.22, 01.05.22, 14.06.24