Browsing Archives

אטום

אָטוּם – סגור הרמטית

           לא רואים מה יש בתוכו – ההפך של: שָקוּף

השורש: א.ט.ם

שם הפועל: לֶאֱטוֹם

שם הפעולה: אִיטוּם

דוגמאות:

בכל שנה בקיץ אנחנו אוטמים את הגג לקראת החורף.

הוא אטום לביקורת!

 

הערך אטום נמצא בידיעות:

 30.05.1918.06.19, 30.06.20, 03.11.20, 10.03.22, 09.06.22