Browsing Archives

אזהרה

אַזהָרָההודעה: זהירות! יש סכנה!

השורש: ז.ה.ר

שם הפועל: לְהַזהִיר

שם הפעולה: אַזהָרָה, הַזהָרָה

שם עצם: זְהִירוּת

תַמרור אזהרה, שֶלֶט אזהרה

 

הערך אזהרה נמצא בידיעות: 31.07.1614.11.1622.11.1622.11.1618.07.1713.11.1707.03.1827.03.1827.04.18,

15.10.1828.04.1914.05.1915.05.1920.05.1922.05.1917.07.19, 04.11.19, 11.06.20, 06.12.20, 01.02.21, 03.03.21, 02.05.21, 10.05.21, 06.06.21, 25.07.21, 11.10.21, 08.02.22, 13.02.22, 02.07.24

 

אזהרת מסע

אַזהָרַת מַסָע  הודעה של מדינה: זהירות! לא לנסוע לשם!

שם עצם: אַזְהָרָה

שם הפועל: לְהַזְהִיר

שם העצם: מַסָע (ז') – טיול ארוך וקשה

רבים: מַסָעוֹת

שם הפועל: לִנסוֹעַ

דוגמאות:

משרד החוץ הישְׂרְאלי פרסם אזהרת מסע לישְׂרְאלים לא לנסוע לסיני.

אני מזהירה אותך בפעם האחרונה! אל תעשה את זה!

הוא חזר ממסע הרצאות בעולם.

קראת את הספר "מַסְעוֹת גוליבר"?

 

הערך אזהרת מסע נמצא בידיעות:

 25.01.17, 22.03.1728.03.1712.09.1716.07.19, 25.09.19, 27.02.20, 30.11.20, 22.04.21, 15.06.21, 28.06.21, 26.10.21, 13.02.22, 03.03.22, 31.05.22, 13.06.22, 14.06.22, 29.06.22, 26.07.22, 18.10.23, 03.11.23, 04.12.23, 07.03.24