Browsing Archives

אזרח

אֶזרָח – אדם שגר במדינה ויש לו תעודת זהות של המדינה,  CITIZEN

אזרח הוא גם אדם שאיננו חייל –  CIVILIAN

רבים: אֶזְרָחִים

סמיכות: אֶזְרְחֵי ישראל

לאזרח ישראל יש אֶזרָחוּת ישראלית. 

יש אנשים שיש להם אזרחות כפולה – הם אזרחים בשתי מדינות.

אזרח מן השורה – אזרח 'פשוט', אדם 'רגיל'.

אזרח כבוד – אדם שמדינה או עיר העניקה לו אזרחות כבוד.

נשיא המדינה הוא האזרח מספר אחת.

ארגוני הטרור פוגעים בחיילים ואזרחים.

חיילים חולמים על יום השחרור ומתכוננים לחזרה לאזרחות.

המשמר האֶזְרָחי – מחלקה במשטרת ישראל המרכזת את הפעילות של אזרחים מתנדבים במשטרה

 

הערך אזרח נמצא בידיעות: 

24.06.1618.09.1622.11.1604.12.1608.12.1620.12.1604.01.17, 05.01.1708.01.17

09.01.1722.01.1702.02.1721.03.1728.03.1728.04.1707.05.1720.08.17

12.09.17, 30.10.1709.12.17, 17.12.17, 24.12.1712.02.1814.02.1818.02.1820.02.1808.03.1820.03.1815.04.18,

 16.04.18, 06.05.18,

23.05.1830.05.1803.06.18, 12.06.1826.06.1801.07.1804.07.1810.07.18, 25.07.18, 26.07.1826.07.1810.10.1811.10.1813.11.1813.11.1815.11.1821.11.18

12.12.1826.12.1827.12.1831.12.18, 31.01.19, 12.02.1927.02.1912.03.1918.03.1918.03.1925.03.1903.04.1907.04.19,

 09.04.1901.05.1905.05.1907.05.19,

28.05.1904.06.1916.06.1916.06.1903.07.1908.07.1908.07.19, 07.08.19, 08.08.19, 03.09.19, 08.09.19, 17.9.19, 07.11.19, 20.11.19, 24.11.19, 08.12.19, 12.01.20, 25.01.20, 13.02.20, 18.02.20, 27.02.20, 03.03.20, 03.03.20, 12.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 19.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 26.04.20, 13.05.20, 21.05.20, 27.05.20, 02.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 12.07.20, 15.07.20, 16.07.20, 29.07.20, 30.07.20, 31.08.20, 13.09.20, 17.09.20, 24.09.20, 01.10.20, 11.10.20, 14.10.20, 15.10.20, 03.11.20, 10.11.20, 24.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 04.01.21, 10.01.21, 19.01.21, 27.01.21, 09.02.21, 09.02.21, 18.02.21, 25.02.21, 01.03.21, 07.03.21, 08.03.21, 09.03.21, 18.03.21, 29.04.21, 02.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 13.05.21, 23.05.21, 13.06.21, 14.06.21, 15.06.21, 22.06.21, 27.06.21, 28.06.21, 13.07.21, 20.07.21, 08.08.21, 19.10.21, 21.10.21, 27.10.21, 11.11.21, 17.11.21, 22.11.21, 22.11.21, 23.11.21, 21.12.21, 23.12.21, 29.12.21, 14.01.22, 17.01.22, 19.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 08.02.22, 09.02.22, 13.02.22, 23.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 10.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 21.03.22, 22.03.22, 22.03.22, 23.03.22, 24.03.22, 03.04.22, 01.05.2203.05.22, 12.05.22, 15.05.22, 31.05.22, 26.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 04.07.22, 04.07.22, 05.07.22, 06.07.22, 07.07.22, 21.07.22, 08.08.22, 11.08.22, 18.10.23, 19.10.23, 20.10.23, 21.10.23, 22.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 01.11.23, 05.11.23, 06.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 14.11.23, 14.11.23, 15.11.23, 20.11.23, 20.11.23, 26.11.23, 26.11.23, 27.11.23, 27.11.23, 29.11.23, 29.11.23, 30.11.23, 03.12.23, 05.12.23, 07.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 24.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 07.01.24, 07.01.24, 07.01.24, 11.01.24, 21.01.24, 21.01.24, 22.01.24, 11.02.24, 14.02.24, 16.02.24, 18.02.24, 25.02.24, 25.02.24, 27.02.24, 05.03.24, 17.03.24, 18.03.24, 24.03.24, 01.04.24, 18.04.24, 12.05.24, 19.06.24, 24.06.24, 26.06.24, 27.06.24, 17.07.24