Browsing Archives

שלב

שָלָב מדרגה בסולם

רבים: שְלַבִּים

שלב בסולם, שלב בחיים, שלב בתחרות

דוגמאות:

אני מחפשת סולם גבוה עם עשרה שלבים.

נפעל בהדרגה. שלב אחרי שלב. בשלב ראשון נלמד את הנושא.

הוא עלה מהשלב הראשון בתחרות לשלב השני. הוא מקווה לעלות גם לשלב הגמר.

הוא הגיע לשלב קריטי. הוא חייב להחליט.

 

הערך שלב נמצא בידיעות: 22.06.1611.10.1624.01.1705.06.17, 08.06.1714.08.1702.01.1828.01.18

21.03.18,

25.04.1806.06.1803.07.1814.08.1805.11.1808.01.1913.01.1915.01.19

21.02.1907.05.19, 05.08.19, 19.12.19, 06.02.20, 16.04.20, 30.04.20, 05.05.20, 15.07.20, 19.07.20, 21.07.20, 12.10.20, 18.10.20, 22.10.20, 26.10.20, 16.11.20, 19.11.20, 01.12.20, 15.12.20, 17.12.20, 29.12.20, 10.01.21, 02.02.21, 07.04.21, 04.05.21, 21.06.21, 23.06.21, 28.07.21, 05.08.21, 08.08.21, 09.03.22, 12.05.22, 27.06.22, 27.07.22, 25.10.23, 08.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 31.01.24, 14.03.24

 

שלג

שֶלֶג – snow

פְתִיתֵי שלג

יורד שלג

שלג נֶעֱרָם

שלג נָמֵס

סופת שלגים

מפולת שלגים

בובת שלג

כדור שלג

איש שלג

שם תואר: מוּשְלָג

שַלְגוֹן – גלידה מקרח על מקל

שלגייה – גיבורת סיפור הילדים הקלאסי שלגייה ושבעת הגמדים

ביטוי: שלג דְאֶשְתָקָד

המשמעות: הדברנעלם כמו השלג של השנה שעברה. הוא כבר לא מעניין.

 

הערך שלג נמצא בידיעות: 21.01.1830.12.1813.01.19, 22.11.20, 18.02.21, 19.12.21, 21.12.21, 20.01.22, 23.01.22, 27.01.22, 31.01.24

 

 

שלט (פועל)

 שלט על…ב…- משל, היה בעל הסמכות להחליט ולהשפיע

השורש: ש.ל.ט

שם הפועל: לִשלוֹט

שם הפעולה: שְלִיטָה

שמות עצם: שִלטוֹן – הגוף המושל במדינה

                שַלִיט – האדם המנהל את המדינה

                שַלָט – מדליק ומכבה מכשיר חשמלי כמו טלוויזיה או מזגן

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשתַלֵט על…

שולטים במדינה, שולטים במצב, שולטים בשפה, צבע שולט, טעם שולט, דעה שלטת,

משתלטים על שטח, משתלטים על אדם שמתפרע, משתלטים על עבודה רבה, משתלטים על אש ומכבים אותה

יצא משליטה – אי אפשר לשלוט בו, אי אפשר לעצור אותו או לשנות אותו

 

הערך שלט נמצא בידיעות:

 06.10.1623.11.16, 27.11.1620.12.1616.01.1717.01.1708.03.17

27.03.1728.05.1713.06.1703.08.1706.08.1724.10.1724.11.1703.12.17,

 05.12.1711.12.1722.12.17

24.12.1724.12.1703.01.1806.01.1805.03.1811.03.1820.03.1808.04.18

06.05.1804.06.18, 10.06.18,

11.06.18, 12.06.1814.06.1802.10.1828.10.1802.11.1818.12.1828.01.1904.03.19

25.03.19, 22.05.19

01.07.1918.07.19, 04.08.19, 08.09.19, 30.10.19, 31.10.19, 07.11.19, 01.12.19, 04.12.19, 08.12.19, 11.12.19, 04.02.20, 17.02.20, 18.02.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 17.05.20, 19.05.20, 09.07.20, 12.07.20, 04.08.20, 07.11.20, 08.11.20, 04.01.21, 20.04.21, 24.05.21, 10.06.21, 13.06.21, 16.08.21, 27.10.21, 16.11.21, 10.01.22, 27.01.22, 22.02.22, 03.03.21, 03.03.22, 31.05.22, 02.06.22, 07.06.22, 30.06.22, 20.11.23, 19.12.23, 31.01.24, 19.02.24, 25.02.24, 10.04.24, 14.04.24, 19.05.24, 21.05.24, 04.06.24, 05.06.24, 20.06.24

 

שליח

שָלִיח – אדם ששלחו אותו לבצע משימה כלשהי

השורש: ש.ל.ח

שם הפועל: לִשלוֹחַ

שם הפעולה: שְלִיחוּת

 

דוגמאות:

הוא יצא לקנדה בשליחות הסוכנות היהודית.

השליחים בקהילות נותנים מידע על ישראל.

השליח הביא לי הביתה את המוצרים שקניתי בסופרמרקט.

 

הערך שליח נמצא בידיעות:

10.07.1614.03.17, 16.03.1719.06.17, 22.06.17, 10.07.1726.10.1730.10.1710.11.17,

15.12.1701.02.18, 05.02.1805.03.1822.05.1817.06.1820.06.1811.10.1801.11.18, 05.11.1823.12.18

29.01.1913.02.1930.04.1913.05.1904.06.19, 01.08.19, 05.09.19, 22.09.19, 24.09.19, 29.10.19, 05.12.19, 19.12.19, 18.02.20, 31.03.20, 30.07.20, 09.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 09.02.21, 27.04.21, 01.06.21, 15.07.21, 10.08.21, 31.08.21, 08.06.22, 30.06.22, 20.07.22, 03.08.22, 20.09.22, 19.10.23, 27.12.23, 14.01.24, 11.04.24, 19.06.24

 

שלילי

שְלִילִי – נגטיבי

השורש: ש.ל.ל

שם הפועל: לִשלוֹל

שם פעולה: שְלִילָה

תשובה שלילית

ציון שלילי

שוללים ממישהו זכויות שהיו לו.

שוללים מנהג רישיון נהיגה אם עבר עברה חמורה.

ההפך: חִיוּבִי

עונים בְּחִיוּב – אומרים : כן.

עונים בִּשְלִילָה – אומרים: לא. 

 

הערך שלילי נמצא בידיעות: 22.12.17, 09.02.20, 20.12.20, 20.01.21, 07.02.21, 27.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 08.07.21, 14.07.21, 20.07.21, 25.07.21, 08.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 31.08.21, 29.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 28.11.21, 29.11.21, 06.12.21, 29.12.21, 18.01.22, 30.01.22, 27.05.22, 11.02.24, 03.04.24