Browsing Archives

שקוע

שָקוּעַ ב...נמצא עָמוֹק ב…

השורש: ש.ק.ע

שם הפועל בבניין קל: לִשקוֹעַ

שם הפעולה בבניין קל: שְקִיעָה 

דוגמאות:

השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב.

איזו שקיעה יפה ראיתי אתמול על חוף הים!

התינוק שקוע בשינה עמוקה.

ראיתי אותך ברחוב, אבל היית כנראה שקוע במחשבות ולא ראית אותי…

נהגים צריכים להיות שקועים בנהיגה ובכביש ולא בשיחה בטלפון!

הם מכרו את הבית כי הם שקועים בחובות והם צריכים להחזיר מיליוני שקלים.

 

הערך שקוע נמצא בידיעות:

שקוף

שָקוּף – קרני האור עוברות דרכו, אפשר לראות דרכו 

שם עצם: שְקִיפוּת

זכוכית שקופה, וילון שקוף, בד שקוף, נייר שקוף

 וגם: ברור, כוונותיו ברורות

רֶמֶז שקוף, כוונות שקופות

ההפך: אָטוּם

 

הערך שקוף נמצא בידיעות: 

03.12.1828.02.1918.06.19, 22.09.19, 07.04.21, 27.05.21, 02.08.22, 16.12.23, 14.01.24, 31.01.24, 07.02.24

 

שקל (פועל)

שָקַל – שם על משקל כדי לבדוק מה המשקל, כדי לבדוק כמה גרם או קילוגרם יש בדבר

            חשב: כן? לא? כדאי? לא כדאי?

השורש: ש.ק.ל

שם הפועל: לִשקוֹל

שם הפעולה: שְקִילָה

שמות עצם: מִשקָל

                שִיקוּל

דוגמאות:

עליתי במשקל. אני חייבת לרדת במשקל!

מה המשקל שלך?

הוא שוקל 70 קילוגרם.

אני שוקל ללמוד רפואה. קשה לי להחליט. יש שיקולים בעד ושיקולים נגד.

 

הערך שקל נמצא בידיעות: 22.06.1630.10.1617.01.1720.03.1731.07.1722.08.1710.09.1728.11.17

04.12.17,

18.01.1822.01.1818.02.1829.05.1822.06.18, 22.11.1822.11.1808.01.1929.01.1905.02.1904.03.1901.05.19,

13.05.1919.05.1911.06.1924.06.19, 12.08.19, 31.10.19, 12.11.19, 02.12.19, 02.12.1919.12.19, 22.12.19, 07.01.20, 27.02.20, 27.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 05.11.20, 09.02.21, 22.02.21, 07.04.21, 24.10.21, 08.02.22, 22.03.22, 18.07.22, 26.10.23, 03.11.23, 23.11.23, 03.12.23, 06.12.23, 31.01.24, 13.02.24, 22.02.24, 19.05.24, 10.06.24, 17.06.24

 

שקע

שָקַעירד

השורש: ש.ק.ע

שם הפועל: לִשקוֹעַ

שם הפעולה: שְקִיעָה

שם עצם: מִשְקָע

מִשְקָעִים: גשם, שלג, ברד, קרח, טל

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְקִיעַ

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַשְקָעָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשְתַקֵעַ – לגור במקום באופן קבוע

דוגמאות:

השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב.

איזו שקיעה יפה ראיתי אתמול על חוף הים!

התינוק שקוע בשינה עמוקה.

ראיתי אותך ברחוב, אבל היית כנראה שקוע במחשבות ולא ראית אותי…

נהגים צריכים להיות שקועים בנהיגה ובכביש ולא בשיחה בטלפון!

הם השקיעו בבית שני מיליון שקלים. הם מכרו אותו אחרי שנה כי הם שקועים בחובות וצריכים להחזיר מיליוני שקלים.

הם עלו לישראל והשתקעו בירושלים.

החורף היה יבש. כמות המשקעים הייתה נמוכה מהממוצע.

 

הערך שקע נמצא בידיעות: 12.09.1717.09.1707.01.1818.03.1828.06.1809.07.19, 25.11.21