Browsing Archives

שדד

שָדַד – גנב באגרסיביות

השורש: ש.ו.ד

שם הפועל: לִשדוֹד

שם עצם: שוֹד

שוֹדֵד – גנב אגרסיבי

 

דוגמאות:

השודדים נכנסו לבנק לאור היום ושדדו כסף מהקופה.

אתמול היה שוד בחנות טלפונים. המשטרה מחפשת את השודדים.

 

הערך שדד נמצא בידיעות: 26.10.16, 11.01.1826.02.19, 17.03.21

 

שדה

שָׂדֶה (ז') – שטח אדמה, אזור, field

רבים: שָׂדוֹת

סמיכות: שְׂדֵה-,   שְׂדוֹת-

שָׂדֶה חקלאי

שָׂדֶה סמנטי

שָׂדֶה מגנטי, שדה חשמלי

בית חולים שָׂדֶה

אימונֵי שָׂדֶה

שְׂדֵה תְעוּפָה – Air Port, שְׂדוֹת תְעוּפָה

שְׂדֵה נפט

 

הערך שדה נמצא בידיעות: 04.02.20, 26.01.21, 12.07.21, 12.09.21, 25.10.21, 23.11.21, 25.01.22, 06.03.22, 22.03.22, 23.03.22, 02.11.23, 03.12.23, 18.12.23, 25.12.23, 29.02.24

 

שדרג

שִדרֵגשינה לטובה

לְשַדרֵג: לשנות לטובה מכשיר או עסקה.

למשל: לשדרג טלפון 'ישן' לדֶגֶם (מוֹדֵל) חדיש יותר.

שִדרוּג: upgrading

השורש: ד.ר.ג

מילים אחרות מהשורש: מַדרָגָה (בבניין), דַרגָה (בצבא, במשטרה, בעבודה).

 

דוגמאות:

בחיים המודרניים אנחנו כל הזמן משדרגים את המכשירים. מה שהיה חדיש רק אתמול הוא כבר ממש ישן היום.

כשנסענו לסין שִדרגנו את המלון ממלון שלושה כוכבים למלון חמישה כוכבים.

 

הערך שדרג נמצא בידיעות: 

22.12.1725.01.1826.04.1810.05.1803.10.18, 28.11.19, 21.01.21, 27.12.21, 17.01.22, 21.07.22