Browsing Archives

שהה

שַהַה נמצא במקום

השורש: ש.ה.ה

שם הפועל: לְשְהוֹת

שם הפעולה: שְהִייָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשהוֹת – לגרום לדבר להתמשך זמן רב יותר 

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַשְהָיָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשְתַהוֹת – לעשות דבר במשך זמן רב יותר מהתכנית 

שם הפעולה בבניין התפעל: הִשתַהוּת

 

דוגמאות:

שהינו בשדה התעופה באיסטנבול רק כמה שעות בדרך למזרח.

הם החליט להשהות את ביצוע התכנית עד שתתקבל החלטה סופית איך להמשיך ועד שיתקבל הכסף.

האישה לבעל: אל תשתהה בעבודה יותר מדי שעות היום. חזור הביתה מוקדם!

הם התבקשו לשלם את החוב מיד. אם ישתהו – יצטרכו לשלם קנס כספי גדול.

 

הערך שהה נמצא בידיעות: 18.09.1620.09.1621.09.1625.01.1702.02.1709.06.17, 03.07.1717.01.1814.05.18,

15.05.1814.08.1807.10.1805.03.1914.05.1901.07.19 , 04.07.1908.07.1916.07.19, 31.07.19, 12.08.19, 01.09.19, 05.09.1925.09.19, 07.10.19, 08.01.20, 18.02.20, 23.02.20, 01.03.20, 04.03.20, 05.03.20, 09.03.20, 18.05.20, 23.06.20, 09.07.20, 21.07.20, 26.07.20, 17.09.20, 12.10.20