Browsing Archives

שיא

שִׂיא – ראש ההר – המקום הגבוה ביותר בהר

בספורט: התוצאה הטובה ביותר בתחרות ספורט

שִּיאָן – ספורטאי שהגיע למקום הראשון בתחרות

שִׂיא אולימפי

שוברים שיא – עושים את הדבר בפעם הראשונה הכי טוב, הכי מהר, הכי הרבה פעמים – אפילו טוב ומהר יותר מהפעם הקודמת או ממי ששבר את השיא בפעם הקודמת.

ספר השיאים של גינס

שיא העונה

 

דוגמאות:

עכשיו שיא העונה בתיירות המחירים גבוהים.

זה סוף החודש הם נמצאים עכשיו בשיא הלחץ.

הפרחים עכשיו בשיא פריחתם.

יש לו שיא אולימפי בקפיצה לגובה.

 

הערך שיא נמצא בידיעות:

02.08.1607.08.16, 25.08.1606.11.1621.11.1612.12.1627.03.17, 10.05.1710.0517, 24.06.17, 03.07.17, 03.07.1703.07.1710.07.1711.07.1702.08.1703.08.1729.08.1710.11.17,

 14.11.17,

16.11.1719.11.1729.11.1709.12.17, 26.12.17, 07.01.1809.01.1812.03.1821.03.1809.05.1815.05.18,

05.07.1826.07.1829.07.1805.08.1812.08.1811.11.1820.11.18

17.01.1929.01.1930.04.1930.06.1910.07.1916.07.1918.07.19, 21.07.19, 25.07.19,  26.09.19, 04.11.19, 22.12.19, 22.12.19, 07.01.20, 02.02.20, 11.02.20, 18.05.20, 19.05.20, 19.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 21.06.20, 02.08.20, 04.11.20, 31.12.20, 24.03.21, 19.04.21, 31.05.21, 02.06.21, 30.06.21, 15.07.21, 29.09.21, 08.10.21, 11.11.21, 20.01.22, 23.01.22, 13.02.22, 04.04.22, 03.05.22, 10.06.22, 25.07.22, 31.01.24, 03.02.24, 06.02.24, 21.02.24, 11.04.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיבה

שֵׂיבָה – זִקנָה

שיער שיבה – שיער לבן

הגיע לשיבה טובה – זכה לאריכות ימים

נפטר בשיבה טובה – נפטר בגיל מבוגר מאוד

 

פתגם:

מפני שיבה תקום

המשמעות: חובה עלינו לתת כבוד לזקנים. לכבד אותם, לעזור להם, לקום ולפנות להם מקום.

 

הערך שיבה נמצא בידיעות: 20.06.1607.03.17, 13.02.24

 

שיבוש

שִיבּוּש  – הפרעה, קלקול, טעות

רבים: שיבוּשִים

השורש: ש.ב.ש

שם הפועל: לְשַבֵּש

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשתַבֵּש

דוגמאות:

היו היום שיבושים בתנועה בגלל ביקור ראש הממשלה.

השיבושים ברשת הטלפונים נמשכו כמה שעות.

התכנית שלי הִשתַבּשּה כי ירד גשם.

הכבישים באזור משובשים כי יורדים שם גשמים רבים.

כתב היד שלו מְשוּבָּש. אני לא מצליחה להבין מה הוא כותב.

 

הערך שיבוש נמצא בידיעות: 05.10.1628.03.1705.07.1717.08.1726.04.1830.07.1803.10.18,03.12.1802.06.19,

14.07.19, 08.09.19, 09.09.19, 23.09.19, 05.11.19, 19.12.19, 20.05.20, 07.01.21, 29.07.21, 20.01.22, 25.01.22, 06.04.22, 20.07.22, 21.10.23, 19.12.23, 06.03.24, 04.04.24, 19.05.24, 29.05.24, 30.05.24

 

שיבח

שִיבֵּחַ – אמר דברים טובים על משהו או על מישהו

השורש: ש.ב.ח

שם הפועל: לְשַבֵּחַ

שם הפעולה: שִיבּוּחַ

שם עצם: שֶבַח

שם תואר: מְשוּבָּח – מצוין

דוגמאות:

המורה שיבח את הילד בפני ההורים.

האוכל במסעדה הזאת – משובח.

 

הערך שיבח נמצא בידיעות:

 10.10.1619.05.19, 07.08.19, 02.08.20, 16.03.21, 28.07.22, 08.08.22, 14.01.24

 

שיבץ

שִיבֵּץ – הכניס דבר למסגרת, הכניס דבר בין דברים אחרים, הכניס מישהו לתפקיד

השורש: ש.ב.ץ

שם הפועל: לְשַבֵּץ

שם הפעולה: שִיבּוּץ

מְשַבְּצִים אבן יקרה בטבעת

מְשַבְּצִים תלמידים לכיתות

מְשַבְּצִים חיילים לתפקידים ולחֵילות

מְשַבְּצִים אנשים לתפקידים

משבצים הרמצאה בסדר היום של כינוס

מְשַבְּצִים מילים במשפט

שמות עצם: מִשְבֶּצֶת, תַשְבֵּץ

 

הערך שיבץ נמצא בידיעות: 06.06.1810.03.19, 22.07.19, 06.11.19, 15.01.20, 17.03.20, 22.03.21, 12.08.21

 

 

 

 

שידוך

שִידוּך – חיבור של שני אנשים כדי שיהיו זוג, כדי שיעשו משהו ביחד

שם הפועל: לְשַדֵך

עבר: שִידֵך

מקצוע: שַדכָן

שַדכָן הוא גם מכשיר כתיבה לחיבור ניירות בסיכות.

משדכים בין גבר ואישה כדי שיתחתנו. לפעמים השידוך מצליח ולפעמים לא.

יש חברות שבהן מתחתנים רק בשידוך. בני זוג לא מוצאים זה את זו בעצמם.

משדכים בין אנשים כדי שיהיו בקשר עסקי או מסחרי שטוב לשניהם.

 

הערך שידוך נמצא בידיעות:

שידר

שִידֵר – פרסם דבר ברדיו או בטלוויזיה, העביר הודעה באלחוט

השורש: ש.ד.ר

שם הפועל: לְשַדֵר

שם הפעולה: שִידוּר

שַדָר, שַדרָן: קריין ומגיש תכניות ברדיו או בטלוויזיה

שֶדֶר: הודעה מיוחדת באלחוט או על ידי שליח

רָשוּת הַשִידוּר: הרדיו והטלוויזיה של המדינה

שידור חי

שידור ישיר

שידור חוזר

 

הערך שידר נמצא בידיעות: 03.11.1608.12.16, 11.12.16, 14.03.1719.03.1720.03.1721.03.17, 27.03.17, 02.04.17

19.04.1724.04.17, 26.04.1727.04.1710.05.1706.07.1710.11.1715.11.1715.11.1722.01.1816.04.18,

06.06.1808.11.1821.11.1822.11.1816.01.1921.02.19, 04.03.1905.03.1912.03.19, 26.03.1930.04.19, 29.05.1915.07.19, 03.09.19, 22.09.19, 03.10.19, 17.12.19, 19.12.19, 17.02.20, 20.02.20, 26.03.20, 16.04.20, 26.04.20, 26.04.20, 28.04.20, 29.04.20, 11.05.20, 06.07.20, 09.07.20, 22.09.20, 23.09.20, 24.01.21, 24.01.21, 09.02.21, 09.03.21, 05.04.21, 11.04.21, 21.07.21, 31.10.21, 04.11.21, 05.01.22, 01.03.22, 15.03.22, 21.03.22, 01.05.22, 11.02.24, 12.02.24, 22.02.24, 02.06.24