Browsing Archives

שיקום

שִיקוּם – רהביליטציה

השורש: ש.ק.ם

שם הפועל: לְשַקֵם

שם הפעולה: שִיקוּם

משקמים חולה אחרי מחלה או פציעה, משקמים הריסות של בית, משקמים שכונות, משקמים יחסים אחרי הפסקה.

בבתי חולים יש מחלקות שיקום.

בית החולים לוינשטיין ברעננה הוא בית חולים שיקומי.

 

הערך שיקום נמצא בידיעות:

 25.10.1606.08.1714.08.1703.09.1706.09.1715.07.1812.12.18, 01.01.1913.01.1915.01.1907.05.19, 07.07.20, 12.01.21, 13.04.21, 02.11.21, 17.06.22, 23.10.22, 04.12.23, 07.12.23, 27.01.24, 15.02.24, 19.02.24

 

שיקף

שִיקֵף – הראה משהו כמו שהוא באמת

השורש: ש.ק.ף

שם הפועל: לְשַקֵף

משקף את המציאות

שיקוף רֵיאות – צילום רנטגן של הרֵיאות

דוגמאות:

הסקרים לא משקפים את המצב.

התלמיד: המורה, הציון לא משקף את הידע שלי.

 

הערך שיקף נמצא בידיעות:

 03.08.1620.12.1629.01.1706.09.1720.11.1706.01.1818.03.1804.07.19, 28.05.20, 07.06.20, 14.06.22, 14.06.22, 28.06.22, 26.02.24