Browsing Archives

שיתוק

שִיתוּק – חוסר יכולת לזוז

השורש: ש.ת.ק

שם הפועל: לְשַתֵק

שם הפעולה: שִיתוּק

שם תואר: מְשוּתָק

פוליו – שיתוק ילדים

שם הפועל בבניין קל: לשתוק – לא לדבר

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְתִיק

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשְתַתֵק

 

הערך שיתוק נמצא בידיעות: 29.08.17

 

image_print