Browsing Archives

שחה

שָׂחָה – התקדם במים

השורש: ש.ח.ה

שם הפועל: לִשְׂחוֹת

שם הפעולה: שְׂחִייָה

שַׂחְייָן – אדם ששוחה

שְׂחִייַת פרפר, שְׂחִייַת חזה, שְׂחִייַת גב

בְּרֵיכַת שְׂחִייָה

קורס שְׂחִייָה

תחרות שְׂחִייָה

 

הערך שחה נמצא  בידיעות: 19.04.17, 25.07.19, 16.02.21, 07.10.21, 19.02.24

 

 

 

 

 

 

שחזר

שִחְזֵר – בנה מחדש על פי הדגם המקורי

השורש: ח.ז.ר בבניין שפעל. ה-ש' הנוספת כתחילית מציינת עֲשִׂייַת דבר מחדש: שִחזור, שִיקום, שִכתוב

שם הפועל: לְשַחְזֵר

שם הפעולה: שִחְזוּר

שם תואר: מְשוּחְזָר

בארכיטקטורה משחזרים בנינים עתיקים

באומנות משחזרים תמונות, משחזרים הקלטה של קונצרט, משחזרים סרט

ברפואה משחזרים איברים שנפגעו

במשטרה מבקשים מהחשוד לשחזר את המקרה

מנסים לשחזר בזיכרון את כל הפרטים

אי אפשר לשחזר את ההיסטוריה

 

 

 

הערך שחזר נמצא בידיעות: 20.12.1629.11.1706.01.1807.03.1816.05.18, 27.01.21, 14.01.22, 23.10.23

 

שחיתות

שְחִיתוֹת –  Corruption, התנהגות שאינה לפי המקובל, ניצול המעמד כדי להשיג דברים בדרך לא חוקית

אדם מוּשחָת – אדם שעושה מעשי שחיתות

 

הערך שחיתות נמצא בידיעות: 29.01.1721.03.1727.03.1713.06.1713.07.1703.12.1704.12.1710.12.1717.12.17,

20.12.1721.12.1724.12.1731.12.1731.01.1807.03.1803.06.1817.01.19, 06.10.19, 27.11.19, 16.12.19, 12.07.20, 19.07.20, 21.03.21, 14.06.21, 28.01.22, 31.01.24

 

 

 

שחרור

שִחרוּר –  הוֹצָאָה לְחוֹפֶש

שם הפועל בבניין פיעל: לְשַחרֵר

שם הפעולה בבניין פיעל: שִחרוּר

בבניין פועל: שוּחרַר, מְשוּחרָר, יְשוּחרַר

שם הפועל בבניין הִתפָּעֵל:  לְהִשתַחרֵר

 

דוגמאות:

הצבא האדום שִחרֵר את מחנה העבודה אושוויץ ב-27 בינואר 1945.

המחנה שוּחרַר ב-27 בינואר 1945.

ישראל מְשחררת טרוריסטים.

ארצות הברית הסכימה לבסוף לשחרר את יונתן פולארד.

גלעד שליט שוחרר וחזר למשפחתו.

המורה שִחרֵר את התלמידים חמש דקות אחרי הצִלצוּל.

הוא התגייס לצה"ל לפני שלוש שנים. הוא משתחרר בשבוע הבא!

הוא הזמין את החברים למסיבת השחרור שלו.

ניפָּגֵש בשבע, אם אוכל להשתחרר מהעבודה מוקדם יותר – אטלפן אליך.

מלחמת העצמאות נקראת גם מלחמת השחרור ומלחמת תש"ח (1948).

 

הערך שחרור נמצא בידיעות: 07.08.1604.12.16, 19.12.1604.01.17, 27.06.1728.06.1705.07.1719.07.1731.07.17,

14.08.1721.12.1723.01.1813.01.1915.01.1917.01.19, 15.01.20, 20.01.20, 03.02.21, 18.11.21, 14.01.22, 21.10.23, 19.11.23, 30.11.23, 01.01.24, 09.01.24, 21.01.24, 22.01.24, 29.01.24, 15.02.24, 26.03.24, 08.05.24

 

שחרר

שִחרֵר – הוציא לחופש

שם הפועל בבניין פיעל: לְשַחרֵר

שם הפעולה בבניין פיעל: שִחרוּר

בבניין פועל: שוּחרַר, מְשוּחרָר, יְשוּחרַר

שם הפועל בבניין הִתפָּעֵל:  לְהִשתַחרֵר

דוגמאות:

הצבא האדום שִחרֵר את מחנה העבודה אושוויץ ב-27 בינואר 1945.

המחנה שוּחרַר ב-27 בינואר 1945.

ישראל מְשחררת טרוריסטים.

ארצות הברית שחררה לבסוף את יונתן פולארד.

גלעד שליט שוחרר וחזר למשפחתו.

המורה שִחרֵר את התלמידים חמש דקות אחרי הצִלצוּל.

הוא התגייס לצה"ל לפני שלוש שנים. הוא משתחרר בשבוע הבא !

הוא הזמין את החברים למסיבת השחרור שלו.

ניפָּגֵש בשבע, אם אוכל להשתחרר מהעבודה מוקדם יותר – אטלפן אליך.

מלחמת העצמאות נקראת גם מלחמת השחרור ומלחמת תש"ח (1948).

 

הערך שחרר נמצא בידיעות: 

26.01.1627.11.1629.11.16, 22.12.1622.01.1705.02.17, 26.03.1726.03.1727.03.1728.03.1701.05.17, 29.06.1723.07.1730.07.1709.08.1728.09.1706.11.17,

04.02.1811.02.1812.02.1813.02.1827.02.18, 20.03.1828.03.1811.04.18, 09.05.1819.06.1815.07.1813.08.1815.01.1923.01.1905.03.19, 16.07.19, 29.07.19, 01.08.19, 19.01.20, 23.01.20, 23.01.20, 28.01.20, 30.01.20, 04.02.20, 17.03.20, 31.03.20, 07.06.20, 23.06.20, 28.06.20, 22.11.20, 26.11.20, 30.12.20, 19.01.21, 23.05.21, 24.06.21, 01.07.21, 26.10.21, 17.11.21, 18.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 28.12.21, 16.01.22, 23.03.22, 04.04.22, 01.05.22, 24.05.22, 30.05.22, 23.10.23, 24.10.23, 25.10.23, 26.10.23, 30.10.23, 31.10.23, 12.11.23, 15.11.23, 15.11.23, 16.11.23, 19.11.23, 19.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 23.11.23, 26.11.23, 26.11.23, 27.11.23, 27.11.23, 29.11.23, 29.11.23, 29.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 01.12.23, 03.12.23, 05.12.23, 05.12.23, 20.12.23, 24.12.23, 25.12.23, 26.12.23, 15.01.24, 28.01.24, 11.02.24, 18.02.24, 26.02.24, 03.03.24, 09.03.24, 17.03.24, 16.04.24