Browsing Archives

שחיתות

שְחִיתוֹת –  Corruption, התנהגות שאינה לפי המקובל, ניצול המעמד כדי להשיג דברים בדרך לא חוקית

אדם מוּשחָת – אדם שעושה מעשי שחיתות

 

הערך שחיתות נמצא בידיעות: 29.01.1721.03.1727.03.1713.06.1713.07.1703.12.1704.12.1710.12.1717.12.17,

20.12.1721.12.1724.12.1731.12.1731.01.1807.03.1803.06.1817.01.19, 06.10.19, 27.11.19, 16.12.19, 12.07.20, 19.07.20, 21.03.21, 14.06.21, 28.01.22, 31.01.24