Browsing Archives

שמאי

שַמַאי – מקצוע של אדם שתפקידו להעריך את השווי של משהו

המקצוע: שַמָאוּת

שמאי רכב

שמאי מקרקעין

חברות הביטוח מעסיקות שמאים שבודקים ערך של בית לפני עשיית ביטוח, ערך של נזק בבית או ערך נזק במכונית שעברה תאונה.

 

הערך שמאי נמצא בידיעות: 17.08.16

שמו הולך לפניו

המשמעות:

הוא מפורסם. רבים מכירים את המעשים הטובים שעשה, את הכישרון ואת היֶדַע והמומחיות שלו.

דוגמה:

הוא הכירורג מספר 1 בישראל. שמו הולך לפניו בכל העולם.

המקור:

נאמר על רבי עקיבא מפי רבי דוסא.

שמורת טבע

שְמוּרַת טֶבַע – אזור שיש בו צמחיה מיוחדת ובעלי חיים מיוחדים והמדינה שומרת עליהם כדי שלא יפגעו בהם

אפשר לומר גם: הקיבוץ הוא שמורת טבע שאין כמוה היום.

 

הערך שמורת טבע נמצא בידיעות: 06.04.17, 18.04.1724.09.1715.10.1703.12.17, 24.12.1721.01.18,  04.02.18,

25.02.1804.03.1818.03.1808.04.1806.05.18, 24.06.1802.10.1804.11.18

 

 

 

 

 

 

שמיטה

שְמִיטָה – עזיבה, ויתור

שנת שמיטה: בשנת שמיטה, פעם בשבע שנים, לא עובדים את האדמה.

שמיטת חובות: מוותרים לאדם החייב כסף. הוא לא צריך להחזיר את הכסף.

 

הערך שמיטה נמצא בידיעות:

שמע

שָמַע – קלט באוזניו

השורש: ש.מ.ע

שם הפועל: לִשמוֹעַ

שם הפעולה: שְמִיעָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִישָמַע

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְמִיעַ

שם הפעולה בבניין התפעל: לְהִשְתַמֵעַ

שמע בקול מישהו – עשה מה שהוא אומר

לְהִישָמַע להוראות: להתנהג לפי ההוראות

מילים נוספות מהשורש: מִשְמַעַת, מַשְמָעוּת

 

 

שמיעה סלקטיבית

שמיעה מוסיקלית

ביהדות:

תפילת שמע

נַעֲשֶׂה וְנִשְמַע!

 

הערך שמע נמצא בידיעות: 05.12.1610.09.1711.09.1712.03.1816.04.1810.05.1818.06.1819.06.1826.06.18,

12.07.18, 15.10.1829.10.1808.11.18

 

 

 

image_print