Browsing Archives

שמיטה

שְמִיטָה – עזיבה, ויתור

שנת שמיטה: בשנת שמיטה, פעם בשבע שנים, לא עובדים את האדמה.

שמיטת חובות: מוותרים לאדם החייב כסף. הוא לא צריך להחזיר את הכסף.

 

הערך שמיטה נמצא בידיעות: