Browsing Archives

שמו הולך לפניו

המשמעות:

הוא מפורסם. רבים מכירים את המעשים הטובים שעשה, את הכישרון ואת היֶדַע והמומחיות שלו.

דוגמה:

הוא הכירורג מספר 1 בישראל. שמו הולך לפניו בכל העולם.

המקור:

נאמר על רבי עקיבא מפי רבי דוסא.

שמורת טבע

שְמוּרַת טֶבַע – אזור שיש בו צמחיה מיוחדת ובעלי חיים מיוחדים והמדינה שומרת עליהם כדי שלא יפגעו בהם

אפשר לומר גם: הקיבוץ הוא שמורת טבע שאין כמוה היום.

 

הערך שמורת טבע נמצא בידיעות: 06.04.17, 18.04.1724.09.1715.10.1703.12.17, 24.12.1721.01.18,  04.02.18,

25.02.1804.03.1818.03.1808.04.1806.05.18, 24.06.1802.10.1804.11.1816.12.1823.12.1813.01.1903.02.19,

28.04.1922.05.19, 28.07.19, 04.09.19, 26.01.20, 02.02.20, 16.02.20, 17.03.20, 05.05.20, 10.05.20, 13.05.20, 27.05.20, 21.06.20, 06.09.20, 08.11.20, 15.11.20, 06.12.20, 04.04.21, 23.05.21, 01.06.21, 11.07.21, 08.08.21, 01.09.21, 29.09.21