Browsing Archives

ש"ג

ש"ג שומר גדודי בצה"ל – החייל השומר בשער הכניסה לבסיס

בתרבות הישראלית נוהגים לפעמים להטיל את האחריות על טעויות ומחדלים על השין גימל (החייל או העובד הפשוט) – במקום להטיל אותה על הגנרל (המנהל, המפקד).

 

הערך ש"ג נמצא בידיעות: