Browsing Archives

שחזר

שִחְזֵר – בנה מחדש על פי הדגם המקורי

השורש: ח.ז.ר בבניין שפעל. ה-ש' הנוספת כתחילית מציינת עֲשִׂייַת דבר מחדש: שִחזור, שִיקום, שִכתוב

שם הפועל: לְשַחְזֵר

שם הפעולה: שִחְזוּר

שם תואר: מְשוּחְזָר

בארכיטקטורה משחזרים בנינים עתיקים

באומנות משחזרים תמונות, משחזרים הקלטה של קונצרט, משחזרים סרט

ברפואה משחזרים איברים שנפגעו

במשטרה מבקשים מהחשוד לשחזר את המקרה

מנסים לשחזר בזיכרון את כל הפרטים

אי אפשר לשחזר את ההיסטוריה

 

 

 

הערך שחזר נמצא בידיעות: 20.12.1629.11.1706.01.1807.03.1816.05.18, 27.01.21, 14.01.22, 23.10.23