Browsing Archives

שלולית

שְלוּלִית מים שלא נספגו באדמה ויוצרים "בריכה" קטנה

דוגמאות:

אחרי הגשם יש שלוליות רבות.

ילדים אוהבים להיכנס לשלוליות גם בלי מגפיים.

 

הערך שלולית נמצא בידיעות: