Browsing Archives

משימה

מְשִׂימָה – תפקיד, פעולה מוגדרת שצריך לעשות, מַטָלָה,  Mission

מטילים משימה על מישהו אחר, מְבַצעים משימה, משלימים / מסיימים משימה.

 

דוגמאות:

סיימתי את כל המשימות שלי להיום. עכשיו אני יכול לצאת לפגוש חברים.

המשימה שלו: לסיים את הקורס בציון גבוה.

זו משימה קלה לביצוע.

זו משימה קשה לביצוע.

המשימה בוצעה.

ראית את הסרט משימה בלתי אפשרית?

 

הערך משימה נמצא בידיעות: 10.08.1626.06.1726.09.1726.02.1815.04.1812.11.1802.12.1824.12.1827.12.18,

02.04.19, 22.07.19, 09.12.19, 17.06.20, 25.06.20, 06.07.20

 

משך

מֶשֶך – אורך זמן ההתרחשות של משהו

בְּמֶשֶך – בזמן

השורש: מ.ש.ך

שם הפועל: לְהִימָשֵך

שם תואר: מְמוּשָך

זמן ממושך

 

הערך משך נמצא בידיעות: 08.03.18, 19.03.1819.03.1821.03.1827.03.1830.04.1822.06.1828.06.1813.08.18,

14.08.1811.10.1817.10.1829.11.1803.02.1914.03.1901.04.1916.05.19, 20.05.1927.05.19, 01.08.19, 17.9.19, 07.11.19, 10.11.19, 10.12.19, 11.12.19, 28.01.20, 29.01.20, 04.06.20

 

משכן

מִשכָּן  – בית, בניין למוסד מכובד: משכן הכנסת, משכן הנשיא

השורש: ש.כ.ן

המקור: המשכן – מרכז הפולחן בישראל לפני בית המקדש

בירושלים יש שכונה ששמה: מִשכְּנוֹת שַאֲנַנִים.

 

הערך משכן נמצא בידיעות: 01.05.17, 31.10.1722.11.1724.01.1810.04.1811.04.1816.04.1827.06.1810.07.18,

27.11.1821.01.1923.01.1914.03.1902.05.1914.05.19, 24.09.19, 03.10.19, 22.01.20, 20.02.20, 25.02.20

 

משלחת

מִשלַחַת דליגציה, קבוצה של אנשים ששולחים אותם למקום מסוים למטרה מסוימת

השורש: ש.ל.ח

שם הפעולה: לִשלוֹחַ

שָלִיחַ – אדם ששולחים אותו למקום מסוים למטרה מסוימת

 

הערך משלחת נמצא בידיעות: 03.08.1603.08.1614.11.1612.02.1719.03.1727.04.1706.07.17, 09.08.1724.08.1707.09.17, 10.09.17, 24.09.17, 31.01.1808.04.18, 12.04.1802.05.1814.05.1814.05.1824.07.1806.08.1824.10.1829.10.1802.11.18, 28.01.19, 03.02.19,

06.03.1928.03.19, 31.03.1919.05.1927.05.1903.06.1916.07.19, 08.08.19, 22.09.19, 29.10.19, 04.12.19, 16.12.19, 19.12.19, 19.01.20, 22.01.20, 23.01.20, 11.02.20, 19.02.20, 26.02.20