Browsing Archives

משמורת

מִשְמוֹרֶת – זכוות להחזקה של ילד שניתנת להורה גרוש, החזקה ושמירה על מסמך

השורש: ש.מ.ר

שם הפועל: לִשְמוֹר

מִשְמוֹרֶת משותפת: שני ההורים הגרושים מגדלים את הילד

מסמכים חשובים ניתנים למשמורת אצל עורך דין.

 

הערך משמורת נמצא בידיעות: 20.07.17

 

 

משמעות

מַשמָעוּת –  מוּבָן, פֵּירוּש, טַעַם, תַכלִית, רלוונטיות

שם תואר: מִשמָעוּתִי – בעל משמעות רבה, חשוב

חד מַשמָעִי – ברור, יש לו רק משמעות אחרת

דוּ מַשמָעִי – יש לו שתי משמעויות. אפשר להבין אותו בשתי דרכים

 

דוגמאות:

למילה "אַף" יש שתי משמעויות: 1. אֵיבָר בַּפָּנִים 2. גַם.

הבנתי את המשמעות של המילים אבל לא הבנתי את המשמעות של המשפט.

מה משמעות המילה הזו?

מה משמעות ההחלטה של הממשלה?

זוהי החלטה בַּעֲלַת משמעות רַבָּה לעתיד שלך. זו החלטה חַסרַת משמעות.

 

הערך משמעות נמצא בידיעות:  

 16.05.16, 14.06.1615.08.1630.10.1621.11.1630.11.1608.12.1601.01.17

03.01.1710.051704.06.1727.08.1713.09.1716.10.1729.10.17, 12.12.1710.01.1814.01.1805.02.18

18.02.1822.05.1805.06.1814.06.1810.07.1818.07.1814.10.1823.10.18

02.11.1831.12.1803.01.1917.01.19,

14.02.1904.03.1914.03.1927.06.1914.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 25.09.19, 27.10.19, 09.12.19, 10.12.19, 17.12.19, 21.01.20, 28.01.20, 03.02.20, 05.05.20, 06.07.20, 06.07.20, 14.07.20, 04.11.20, 12.11.20, 22.12.20, 03.01.21, 25.01.21, 03.03.21, 09.06.21, 21.06.21, 28.06.21, 06.07.21, 01.09.21, 29.09.21, 08.10.21, 19.10.21, 24.10.21, 08.12.21, 14.12.21, 20.12.21, 20.12.21, 23.12.21, 29.12.21, 17.01.22, 15.03.22, 24.03.22, 31.05.22, 01.06.22, 10.06.22, 13.06.22, 26.06.22, 28.06.22, 05.07.22, 05.07.22, 19.07.22, 21.07.22, 09.08.22, 10.08.22, 27.10.23, 02.11.23, 06.11.23, 09.11.23, 16.11.23, 23.11.23, 29.11.23, 07.12.23, 10.12.23, 18.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 15.01.24, 27.01.24, 07.02.24, 18.02.24, 26.02.24, 09.03.24, 05.04.24, 14.04.24, 16.04.24, 20.05.24, 21.05.24, 15.06.24, 17.06.24, 27.06.24