Browsing Archives

משק

מֶשֶק – יחידה חקלאית, יחידה כלכלית, כל הייצור של מדינה

רבים: משקים

משק חקלאי

משק בית

עובד משק בית – עוזר או עוזרת

מנהל משק – אחראי על הציוד בחברה

משק המדינה

משק המים

משק אוֹטַרְקִי

 

הערך משק נמצא בידיעות: 01.10.1715.11.1706.11.1827.11.1805.02.1914.02.1907.03.1910.03.1908.04.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משקה

מַשקֶה – נוזל ששותים

רבים: מַשקָאוֹת

משקאות קרים – מים, מיץ, סודה

משקאות חמים – קפה, תה

משקאות קלים – מיצים, משקאות מוּגָזִים

משקאות חֲרִיפִים – אלכוהול

השורש: ש.ק.ה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְקוֹת

מַשְקִים גינה, מַשְקִים את הילד במים

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַשְקָיָה

צינור השקיה, מערכת השקיה

 

הערך משקה נמצא בידיעות: 20.03.1721.05.18

 

משקפת

מִשְקֶפֶת – מכשיר אופטי המגדיל ומקרב גופים רחוקים

לטיול ולתיאטרון לוקחים משקפת כדי לראות טוב יותר דברים הנמצאים במרחק.

מילה נוספת מהשורש: מִשְקָפַיִם

 

הערך משקפת נמצא בידיעות:  12.08.18