Browsing Archives

משא

מַשָּא (ז') – משהו כבד

רבים: מַשָׂאוֹת

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

נושאים משא, נושאים בעל או אישה. נושאים עול כבד

מַשָׂאִית – מכונית מַשָׂא

אוניית מַשָׂא, ספינת מַשָׂא

 

הערך משא נמצא בידיעות:

 21.08.1705.02.18, 13.07.20, 29.07.21, 21.12.21, 10.03.22, 29.06.22, 20.11.23, 26.11.23, 01.02.24, 12.02.24

 

 

משא ומתן

מַשָׂא וּמַתָן – שיחות לפני הסכם. בראשי תיבות: מו"מ  

שמות הפועל: לָשֵׂאת וָלֵתֵת

השורש של מַשָּא: נ.ש.א

השורש של מַתָן: נ.ת.ן

משא ומתן עושים בפוליטיקה ובדיפלומטיה, כדי להגיע להסכם. כל צד אומר מה הוא נותן ומה הוא רוצה לקבל.

משא ומתן עושים גם בַּעֲסָקִים לפני שחותמים על חוֹזֶה, לפני שקונים.

דוגמאות:

הההנהלה לא מוכנה לשאת ולתת עם העובדים.

ההורים אמרו לבת לחזור הביתה בשעה אחת עשרה. אחרי משא ומתן ארוך הם הסכימו שהיא תחזור בשתיים עשרה.

 

הערך משא ומתן נמצא בידיעות: 11.08.1622.11.1623.11.1616.01.1714.03.1721.03.1706.04.1710.07.17

17.07.1723.08.1701.10.1718.10.1726.10.1729.10.1730.10.1706.11.17,

 13.11.1726.11.1727.11.17,

28.11.1730.11.1704.12.1707.12.1711.12.1717.01.1823.01.1823.01.18

08.07.18

02.08.1807.08.1803.09.1823.10.1810.02.1908.04.1922.05.19, 30.07.19, 12.09.19, 19.11.19, 05.12.19, 22.12.19, 29.06.20, 21.07.20, 04.02.21, 02.06.21, 16.01.22, 19.06.22, 22.06.22, 27.06.22, 06.07.22, 19.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 08.04.24, 02.05.24, 08.05.24, 19.05.24, 26.05.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משאב

מַשְאָב – כלל האמצעים העומדים לרשותו של אדם או של ארגון או של חברה

רבים: מַשְאַבִּים

מַשְאַבֵּי אֱנוֹש – כוח האדם הנדרש לביצוע משימה כלשהי, העוסקים בכוח אדם בארגון

 

הערך משאב נמצא בידיעות: 19.03.18, 01.06.20, 18.03.21, 29.04.21, 31.08.21, 20.09.22, 18.03.24