Browsing Archives

כ״ו במרחשוון תשע״ח 15.11.17

נתניהו: לא נְאַפְשֵר לאיראן לְהִשְתַמֵש בסוריה כְּבָסִיס לפעילות נגד ישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול כי ישראל לא תְאַפְשֵר לאיראן לַהֲפוֹך את סוריה לבסיס לפעילות נגד ישראל. נתניהו אמר את הדברים ברֵיאָיוֹן ששוּדַר בּכֶנֶס השנתי של הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה המתקיים בלוס אנג'לס.

יום רביעי כ״ו במרחשון תשע״ח 15.11.17


06:10: נִמְשֶכֶת הכוננות בישראל מֵחֲשָש לפעולה של הג'יהאד האיסלאמי

06:10: שר החוץ הרוסי: הנוֹכְחוּת של איראן בסוריה – לגיטימית

06:10: מספר ההרוגים ברעידת האדמה בגבול איראן-עיראק עלה ל-530. 8000 בני אדם נפצעו

06:10: נתניהו: ישראל הִצִיעָה לאיראן סיוע הומניטרי

06:10: מחר: חג הסיגד של יהודי אתיופיה

06:10: השבוע הוא שבוע הבטיחות בדרכים בישראל. סעו בזהירות!

06:10: התחזית: בלי שינוי

ישראל הִצִיעָה סִיוּעַ הומניטרי לנפגעי רעידת האדמה באיראן

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הוא הוֹרָה לְהַצִיע סִיוּע רפואי לצְלָב הָאָדוֹם המטפל בנִפְגְעֵי רְעִידַת הָאֲדָמָה שהִיכְּתָה באיראן ובעיראק. "אמרתי זאת המון פעמים – אין לנו בעיה עם העם האיראני, אלא עם המִשְטָר", אמר נתניהו.

ראש הממשלה אמר את הדברים ברֵיאָיוֹן ששוּדַר בכנס הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה.

מאוחר יותר נִמְסַר מלִשְכַּת ראש הממשלה כי האיראנים דָחו את ההצעה.

האוכלוסייה מִמוצא אתיופי בישראל

האוכלוסייה מִמוצא אתיופי בישראל 

לֶקֶט נתונים לרגל חג הסיגד

לְרֶגֶל חג הסיגד פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל.

הנה נתונים אחדים הנכונים לסוף שנת 2016:

בסוף שנת 2016 מָנְתָה האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל 144.1 אלף תושבים. מהם: כִּ-85.5 אלף ילידי אתיופיה ו-58.6 אלף ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה.

בשנת 2016 הגיעו מאתיופיה לישראל 214 עולים.

בשנת 2016 מרבית האוכלוסייה ממוצא אתיופי גרה בשני מְחוזות עיקָריים: מחוז המרכז (כִּ-39%) ומחוז הדרום (כְּ-24%). העיר שבה מספר התושבים ממוצא אתיופי היה הגבוה ביותר היא נתניה (כ-11.6 אלף איש). היִישוּב שבו אחוז התושבים ממוצא אתיופי היה הגבוה ביותר מכלל אוכלוסיית היישוב, היה קריית מלאכי (16.6%).

המשפחה

בני האוכלוסייה ממוצא אתיופי נִישָׂאִים בגיל מבוגר יותר בְּהַשְווָאָה לכלל האוכלוסייה היהודית.

88% מהנישאים ממוצא אתיופי נישאו לבן/בת זוג מאותו המוצא. 92% מהגברים ממוצא אתיופי נישאים לבנות העדה. וּ-85% מבנות העדה נישָׂאות לִבני העדה.

שיעור הגירושין בקֶרֶב האוכלוסייה ממוצא אתיופי גבוה בהשוואה לשיעור הגירושין באוכלוסייה היהודית (16 מכל אלף נְשואים, לעומת 9 מכל אלף בקרב כלל היהודים).

בשנת 2016 נולדו 3,580 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי. באותה שנה מספר הילדים המְמוּצָע שאישה ממוצא אתיופי הייתה צְפוּיָה ללדת בְּמַהֲלַך חייה היה 2.9 ילדים.

אחוז המשפחות החַד-הוֹרִיוֹת בקרב המשפחות ממוצא אתיופי גבוה במיוחד – כ-29%, יותר מפי שניים מאחוז המשפחות החד הוריות בכלל האוכלוסייה.

החינוך

בחינוך היסודי והעל-יסודי למדו בשנת הלימודים תשע"ו 33,184 תלמידים ממוצא אתיופי, שהם 2.6% מכלל התלמידים בחינוך העברי.

באותה שנה 46.7% מהתלמידים ממוצא אתיופי למדו בַּפִּיקוח הממלכתי-דתי, שיעור זה נמצא במְגָמַת ירידה בֶּעָשׂוֹר האחרון.

שיעור הזַכָּאִים שעמדו בדְרִישוֹת הסַף של האוניברסיטאות בקרב התלמידים ממוצא אתיופי, והם המועמדים הפוטנציאליים להמשך לימודים בַּמוֹסָדוֹת לְהַשְׂכָּלָה גְבוֹהָה, היה גבוה יותר בקרב בני הדור השני והגיע לִ-39.2%, בהשוואה לְ-27% בקרב ילידי אתיופיה.

ההכנסות וההוצאות

ההַכְנָסָה הכספית החודשית נטו למֶשֶק בית בקרב יוצאי אתיופיה הִסְתַכְּמָה ב-11,290 שקלים לחודש לעומת 15,751 שקלים בכלל משקי הבית באוכלוסייה, ואילו ההוֹצָאָה הכספית עמדה על 7,037 שקלים בחודש, לעומת 12,792 שקלים בכלל האוכלוסייה.

אחוז ההוצאה של יוצאי אתיופיה על סְעִיפֵי מָזוֹן (כולל פירות וירקות) ודיור גבוה  יותר מכלל האוכלוסייה – 49.4% לעומת 41.0%, ואילו אחוז ההוצאה על סעיף הבריאות אצל יוצאי אתיופיה נמוך מכלל האוכלוסייה (2.7% לעומת 5.7%). גם אחוז ההוצאה על סעיף תַחְבּוּרָה ותִקְשוֹרֶת נמוך יותר: (15.3% לעומת 20.3%).

 

בתמונה: "מבצע משה". ילדי עולים מאתיופיה עם הגננת שלהם, בטיול יומי, במרכז הקליטה בקרית גת HARNIK NATI (לע"מ)