Browsing Archives

משימה

מְשִׂימָה – תפקיד, פעולה מוגדרת שצריך לעשות, מַטָלָה,  Mission

מטילים משימה על מישהו אחר, מְבַצעים משימה, משלימים / מסיימים משימה.

 

דוגמאות:

סיימתי את כל המשימות שלי להיום. עכשיו אני יכול לצאת לפגוש חברים.

המשימה שלו: לסיים את הקורס בציון גבוה.

זו משימה קלה לביצוע.

זו משימה קשה לביצוע.

המשימה בוצעה.

ראית את הסרט משימה בלתי אפשרית?

 

הערך משימה נמצא בידיעות: 

10.08.1626.06.1726.09.1726.02.1815.04.1812.11.1802.12.1824.12.1827.12.18,

02.04.19, 22.07.19, 09.12.19, 17.06.20, 25.06.20, 06.07.20, 04.02.21, 09.03.21, 17.06.21, 21.06.21, 30.11.21, 13.01.22, 08.03.22, 13.03.22, 26.04.22, 01.05.22, 03.07.22, 08.07.22, 20.07.22, 31.07.22, 02.11.23, 06.11.23, 08.11.23, 13.11.23, 14.11.23, 15.11.23, 17.11.23, 26.11.23, 29.11.23, 15.01.24, 27.01.24, 27.01.24, 14.02.24, 15.04.24, 10.06.24