Browsing Archives

משרד הפנים

מִשְׂרַד הפְּנִים – Ministry of Interior

משרד הפנים הוא משרד ממשלתי האחראי על השלטון המקומי; על רישוי עסקים, חופי הרחצה, החלת שעון הקיץ ועוד.

בשנת 2008 הוקמה רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול אשר באחריותה נמצא כל נושא המעמד האישי בישראל הכולל: תעודות זהות, דרכונים, אשרות כניסה ושהייה בארץ (ויזה).

 

הערך משרד הפנים נמצא בידיעות: 04.07.22, 13.10.23, 15.10.23, 06.11.23, 03.12.23, 20.12.23, 01.01.24, 07.01.24, 15.02.24, 04.03.24

 

 

משרה

מִשְׂרָה – ג'וב, תפקיד, עבודה

רבים: מִשְׂרוֹת

דוגמאות:

אמא זה תפקיד במשרה מלאה.

היא עובדת רק בחצי משרה כי יש לה ילדים קטנים.

יש לו משרה בכירה באחד ממשרדי הממשלה.

יש לה משרה טובה. היא מקבלת שכר גבוה.

הוא מקווה לקבל משרה של שר.

 

הערך משרה נמצא בידיעות: 08.03.1803.06.1810.03.1908.04.1901.07.19, 05.12.19, 14.01.20, 05.01.22, 05.02.24