Browsing Archives

תקדים

תַקְדִים – פסק דין או מקרה שהופך לבסיס או לדוגמה לפסקי דין ומקרים דומים בעתיד

תקדים משפטי

החלטה תַקְדִימִית

חֲסַר תַקְדִים – לא היה כמוהו בעבר

 

הערך תקדים נמצא בידיעות: 20.07.1710.08.1714.03.19, 08.12.1922.03.20, 26.03.2021.01.21, 13.05.21, 10.08.21, 20.01.22, 22.03.22, 19.10.23, 03.11.23, 18.02.24, 21.02.24, 02.07.24

 

 

 

 

 

 

תקומה

תְקוּמָה – חיים, קיום

השורש: ק.ו.ם

מהשורש הזה קיימות צורות בכמה בניינים:

לָקום, לְקיים, לְהקים, לְהתקיים, לְקוֹמֵם, לְהִתקוֹמֵם, לְשַקֵם

וגם צורות סבילות: קוּיַם, הוּקַם

מִשוֹאָה לִתְקוּמָה – הקשר בין אסון השואה לבין הקמת מדינת ישראל והכוח של העם וניצולי השואה לבנות מדינה

 

הערך תקומה נמצא בידיעות: 29.10.17, 23.10.22, 23.10.23

 

תקופה

תְקוּפָה – זמן בשנה, בחיי אדם, בהיסטוריה, Period

תקופות בחיי אדם: יַנקוּת, יַלדוּת, נְעוּרִים, בַּגרוּת, זִקנָה

תקופות בהיסטוריה: בית ראשון, בית שני

תקופה יפה, קשה, מעניינת, חשובה, ארוכה, קצרה

 

הערך תקופה נמצא בידיעות:

 17.08.1612.12.1618.12.1602.01.1718.01.1713.02.17 22.03.1728.03.1705.04.17,  25.04.1704.05.1713.07.1707.08.1614.08.1728.09.1714.11.1720.11.17

07.12.1706.01.1801.02.18,

04.02.1818.02.1811.03.1818.03.1820.03.1803.04.1806.05.1821.06.18,

 22.06.18

24.06.1827.06.1830.07.1802.10.1802.10.1803.12.1813.01.1915.01.19

24.01.1928.01.1926.02.1912.03.19,

27.05.19, 01.07.1910.07.19, 03.09.19, 11.09.19, 06.10.19, 10.10.19, 31.10.19, 10.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 22.12.19, 04.02.19, 13.02.20, 03.03.20, 17.03.20, 26.04.20, 07.05.20, 27.05.20, 11.06.20, 16.06.20, 18.06.20, 18.06.20, 06.07.20, 09.07.20, 15.07.20, 03.08.20, 04.08.20, 24.09.20, 27.10.20, 05.11.20, 03.12.20, 07.12.20, 14.12.20, 29.12.20, 14.01.21, 25.01.21, 18.02.21, 22.02.21, 22.02.21, 04.03.21, 17.03.21, 08.04.21, 08.04.21, 28.04.21, 05.05.21, 06.06.21, 11.07.21, 01.09.21, 26.10.21, 10.11.21, 16.11.21, 30.11.21, 09.12.21, 27.12.21, 16.01.22, 27.01.22, 16.02.22, 10.03.22, 16.03.22, 31.05.22, 02.06.22, 16.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 03.07.22, 04.07.22, 11.08.22, 13.10.2, 19.10.23, 06.11.23, 12.11.23, 14.11.23, 16.11.23, 03.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 03.01.24, 06.02.24, 14.02.24, 19.02.24, 21.02.24, 20.03.24, 05.05.24, 19.05.24, 10.06.24, 14.06.24, 17.06.24, 21.06.24, 23.06.24, 01.07.24

 

תקיפה

תְקִיפָה – פגיעה במישהו

תָקַף   – פעל בכוח או דיבר נגד

שם הפועל: לִתקוֹף

שם הפעולה: תְקִיפָה, הַתקָפָה

וברפואה: הֶתְקֵף לב, התקף אסטמה, התקף אפילפסיה, התקף היסטריה, התקף חֲרָדָה, התקף זַעַם

דוגמאות:

כוח צה"ל תקף ברצועת עזה. התְקִיפה נמשכה שלוש שעות.

פתחו בעיר מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית.

למה לא תקפו מהאוויר את אושוויץ?!

חולה תקף רופא בבית החולים. המשטרה עצרה את התוקף.

חברי הכנסת מהאופוזיציה תקפו בדבריהם בכנסת את ראש הממשלה.

מאז שהיה לו התקף לב הוא הפסיק לעשון והתחיל לעשות ספורט.

 

הערך תקיפה נמצא בידיעות: 

11.04.1815.04.1815.01.1930.01.19, 18.05.22, 13.07.22, 15.10.23, 08.01.24

 

תקלה

תַּקָלָה  קִלְקוּל, הפרעה בפעולה הַתַקִינָה (הנורמלית)

דוגמאות:

תקלה צריכים לתקן. לפעמים קשה לתקן את התקלה. לפעמים אי אפשר לתקן את התקלה.

המחשב שלי כל הזמן מתקלקל. אני לא מבינה למה יש כל הזמן תַקַלוֹת.

אחרי התיקון המחשב חזר לפעולה תַקִינָה.

סליחה, תקלה!

 

הערך תקלה נמצא בידיעות:

 18.01.1704.05.1708.08.1727.08.1702.11.1720.11.1713.02.18,

 20.06.1803.09.18,

03.09.1815.10.1816.10.1808.11.1817.12.1822.01.1911.03.1904.07.19,

 08.07.1914.07.1923.07.19, 24.07.19, 29.07.19, 27.11.19, 04.02.20, 27.07.20, 16.11.20, 18.01.21, 12.04.21, 19.05.21, 03.10.21, 05.10.21, 03.01.22, 02.06.22, 31.07.22, 10.08.22, 28.11.23, 26.12.23, 06.03.24