Browsing Archives

תקף

תָקַף – פעל בכוח או דיבר נגד

שם הפועל: לִתקוֹף

שם הפעולה: תְקִיפָה, הַתקָפָה

שם עצם: מִתְקָפָה

מִתְקֶפֶת פֶּתַע

וברפואה: הֶתְקֵף לב, התקף אסטמה, התקף אפילפסיה, התקף היסטריה, התקף חֲרָדָה, התקף זַעַם

עבר בבניין נפעל: נִתְקַף

 

דוגמאות:

ארגון חמאס פתח במִתְקֶפֶת פֶּתַע על ישראל ב-7 באוקטובר 2023.

כוח צה"ל תקף ברצועת עזה. התְקִיפה נמשכה שלוש שעות.

למה לא תקפו מהאוויר את אושוויץ?!

חולה תקף רופא בבית החולים. המשטרה עצרה את התוקף.

חברי הכנסת מהאופוזיציה תקפו בדבריהם בכנסת את ראש הממשלה.

מאז שהיה לו התקף לב הוא הפסיק לעשון והתחיל לעשות ספורט.

לבית החולים הגיעו נִתְקְפֵי חֲרָדָה מהפיגוע.

 

הערך תקף נמצא בידיעות: 19.07.16, 23.08.1623.08.1605.09.1606.10.1630.11.1622.01.1707.02.17, 16.03.1720.03.17, 05.04.1709.04.1718.04.1715.06.1724.07.1709.08.1710.08.1707.09.17,

 19.09.17, 17.10.17,

24.10.1724.10.1726.10.1705.11.1726.11.1703.12.17, 05.12.1707.12.1711.12.1718.12.1720.12.17,

28.12.17, 02.01.1804.01.1815.01.18, 17.01.1818.01.1831.01.1811.02.1813.02.1818.02.18, 19.02.18,

25.03.1809.04.1810.04.1811.04.18, 15.04.1825.04.1826.04.1807.05.1810.05.1815.05.1817.05.18,

29.05.1830.05.1811.06.1818.06.1812.07.1817.07.1809.08.1815.10.18, 17.10.1825.10.1811.12.18,

31.12.1807.01.1909.01.19, 24.01.1930.01.1912.02.19, 26.02.1904.03.19, 05.03.1911.03.1925.03.19

01.05.1906.05.1926.05.1928.05.1930.05.1913.06.1923.06.1927.06.19,

 17.07.19, 25.07.19, 05.08.19, 02.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 12.09.19, 30.10.19, 31.10.19, 03.11.19, 10.12.19, 16.12.19, 17.12.19, 31.12.19, 05.01.20, 08.01.20, 12.01.20, 23.01.20, 09.02.20, 24.02.20, 05.05.20, 20.05.20, 03.06.20, 16.06.20, 05.07.20, 06.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 16.09.20, 21.10.20, 25.10.20, 03.11.20, 03.11.20, 15.11.20, 18.11.20, 03.01.21, 11.01.21, 21.01.21, 27.01.21, 09.03.21, 14.03.21, 12.04.21, 22.04.21, 09.05.21, 11.05.21, 12.05.21, 20.05.21, 16.06.21, 04.07.21, 21.07.21, 01.08.21, 05.08.21, 12.09.21, 13.09.21, 05.10.21, 12.10.21, 14.10.21, 21.10.21, 03.11.21, 07.11.21, 07.12.21, 09.12.21, 14.01.22, 23.01.22, 09.02.22, 17.02.22, 22.02.22, 01.03.22, 03.03.22, 03.03.22, 15.03.22, 21.03.22, 25.04.22, 10.05.22, 19.06.22, 28.06.22, 07.07.22, 21.07.22, 24.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 08.08.22, 08.08.22, 15.10.23, 17.10.23, 18.10.23, 22.10.23, 25.10.23, 27.10.23, 27.10.23, 30.10.23, 01.11.23, 01.11.23, 02.11.23, 05.11.23, 06.11.23 , 07.11.23, 07.11.23, 08.11.23, 09.11.23, 09.11.23, 14.11.23, 16.11.23, 17.11.23, 21.11.23, 26.11.23, 26.11.23, 03.12.23, 03.12.23, 19.12.23, 26.12.23, 27.12.23, 02.01.24, 03.01.24, 11.01.24, 11.01.24, 15.01.24, 21.01.24, 22.01.24, 24.01.24, 24.01.24, 04.02.24, 20.02.24 12.03.24, 13.03.24, 02.04.24, 03.04.24, 07.04.24, 11.04.24, 14.04.24, 15.04.24, 15.04.24, 09.05.24, 21.05.24, 29.05.24, 06.06.24, 24.06.24, 24.06.24, 26.06.24