Browsing Archives

תשישות

תְשִישוּת – עייפות גדולה, חוסר אנרגיה

תָשוּש – עייף, חסר כוח ואנרגיה

מַתִיש – מְעייף

לְהַתִיש – לְעַיֵיף, לגרום למישהו להיות עייף וללא כוחות

תְשוּשֵי נֶפֶש – בבתי אבות יש מחלקות מיוחדות לתשושי נפש – אנשים סיעודיים, שאינם יכולים לתפקד כאנשים רגילים

 

הערך תשוש נמצא בידיעות: 15.10.1705.12.19, 12.09.21, 08.05.22

 

תשלום

תַשלוּם – שילום כסף

השורש: ש.ל.ם

שם הפועל: לשלם

שם עצם: תַשלוּם

רבים: תַשְלוּמִים

ללא תַשְלוּם – חינם, בלי כסף

תשלום במזומן

תשלום באשראי

תשלום בתשלומים

דוגמאות:

קיבלתי את הכרטיסים ללא תשלום.

המחיר: 100 שקל. התשלום במזומן, בשיק או בכרטיס אשראי.

קניתי את הטלוויזיה בעשרה תשלומים ללא ריבית.

 

הערך תשלום נמצא בידיעות:

 13.07.1713.07.1701.12.1707.01.1809.01.1810.01.1814.01.18

26.01.1818.02.1820.03.18, 27.03.1826.07.1808.08.1803.09.1814.11.1823.12.1804.03.1917.06.1924.06.19,

01.07.1907.11.19, 19.03.20, 22.03.20, 27.04.21, 08.07.21, 25.07.21, 19.12.21, 06.01.22, 17.05.22, 05.07.22, 11.07.22, 19.10.23

 

תשתית

תַשתִית בסיס, יסוד

רבים: תַשְתִיוֹת

לפני שבונים יישוב צריכים להניח תשתיות: קוי מים, חשמל, טלפון, כבישים.

דוגמאות:

שר התשתיות מטפל בנושא הגז והנפט.

אין בבית הספר תשתית לאינטרנט.

 

הערך תשתית נמצא בידיעות: 13.09.1616.01.17, 04.04.1729.05.1730.10.1704.01.1825.01.1818.02.1819.02.18,

03.06.1830.07.1808.08.1811.11.1814.03.19, 08.01.20, 16.06.20, 03.08.20, 23.11.20, 27.11.20, 21.01.21, 08.04.21, 14.09.21, 27.12.21, 17.01.22, 26.01.22, 21.03.22, 19.10.23, 25.10.23, 20.11.23, 26.11.23, 28.11.23, 06.12.23, 26.12.23, 10.01.24, 24.01.24, 06.03.24, 13.03.24, 30.04.24