Browsing Archives

תשישות

תְשִישוּת – עייפות גדולה, חוסר אנרגיה

תָשוּש – עייף, חסר כוח ואנרגיה

מַתִיש – מְעייף

לְהַתִיש – לְעַיֵיף, לגרום למישהו להיות עייף וללא כוחות

תְשוּשֵי נֶפֶש – בבתי אבות יש מחלקות מיוחדות לתשושי נפש – אנשים סיעודיים, שאינם יכולים לתפקד כאנשים רגילים

 

הערך תשוש נמצא בידיעות: 15.10.1705.12.19, 12.09.21, 08.05.22