Browsing Archives

תבואה

תְבוּאָה – מִינֵי הדָגָן

(בהשאלה) תוצֶרֶת, יְבוּל

רבים: תְבוּאוֹת

סוגי הדְגָנים: חיטה, דורה, שעורה, שיפון, אורז, שיבולת שועל, דוחן, תירס, כוסמין.

 

תבואה, HERMONI ARIK (לע"מ)

בתמונה: פריקת תבואה ממשאית באזור הרפתות של קיבוץ שפיים. 1988, הצילום:  HERMONI ARIK (לע"מ)

 

הערך תבואה נמצא בידיעות:

 03.08.22

 

 

תבוסה

תְבוּסָה – כִּישָלוֹן, הֶפְסֵד, מַפָּלָה

תבוסה בבחירות

תבוסה במלחמה

תְבוּסְתָן – אדם שאינו מאמין בעצמו וחושב תמיד שהוא יִיכָּשֵל

תְבוּסְתָנוּת, תְבוּסָנוּת – חוסר אמונה ביכולת לנצח ולהצליח

 

הערך תבוסה נמצא בידיעות:

 10.11.1726.11.17, 24.03.22, 14.07.22

 

 

 

 

תבע

תָבַע – דרש

הגיש בקשה לבית משפט נגד מישהו

השורש: ת.ב.ע

שם הפועל: לִתבּוֹע

שם הפעולה: תְבִיעָה

תוֹבֵעַ – קטגור

מגישים תביעה לבית המשפט

כתב תביעה

 

הערך תבע נמצא בידיעות: 27.07.16, 01.02.1712.06.1710.11.1727.12.1713.03.1818.10.1807.02.1917.06.19,

17.06.19, 22.12.19, 22.12.19, 24.05.20, 25.05.20, 03.03.21, 04.03.21, 05.04.21, 26.10.21