Browsing Archives

ה׳ באב תשפ״ב 02.08.22

יום שלישי ה׳ באב תשפ״ב 02.08.22


06:30: ארה"ב חִיסְלָה בקאבול בִּירַת אפגניסטן את מַנהיג אל-קאעידה 

06:30: כוחות צה"ל עָצְרו הלילה בג'נין את ראש הג'יהאד האסלאמי בשומרון, את חֲתָנו ועֶשְׂרות חֲשוּדִים נוסָפים

06:30: בְּעִקְבוֹת הפעולה בג'נין – אזורים וכְבישים הסְמוכים לגְבול עם רְצועת עזה יֵיחָסְמו, יָחוּלוּ שינויים בתְנוּעת הרַכָּבות וחוף זיקים יִיסְגֵר מחֲשָש ליֶרי מעזה

06:30: רפורמת 'דֶרֶך שָוָוה' בתַחבורה הציבורית יצאה אתמול לדרך

06:30: החַשְמַל לצָרְכָן הבֵּיתִי הִתְיַיקֵר אתמול ב-8.6%

06:30: רִשְתוֹת השִיווּק קוראות לציבור לא לקנות מוצָרים של יְבוּאָנִיוֹת שמַעֲלות מחירים

06:30: מאתמול –  מותָר לְשַלם בִּמְזוּמָן עד 6,000 שקלים

06:30: נִמְשָך המַשָׂא ומַתָן בין משרד האוצָר להִסתדרות המורים על שְׂכַר המורים והגננות

06:30: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:30: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל-0.78

06:30: מושל קליפורניה הכריז על מצב חירום במדינה בעקבות התפשטות נגיף אבעבועות הקוף 

06:30: התַחזית: עד יום שישי – עומס חום כבד

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

ראש הממשלה: ה"יְכולות האחֵרות" של ישראל שומרות עלינו

במשרד ראש הממשלה בירושלים נֶעֱרַך אתמול טֶקֶס חילוּפֵי ראש הוַועֲדה לאנרגיה אטוֹמית. ראש המשלה הודָה לאנשי הוועדה, ואמר להם: "אנחנו גֵאִים בכם. גוֹרָלו של עם ישראל נִמצא בידיים הנכונות".

ראש הממשלה אמר כי "הזִירָה המִבְצָעִית בכִּיפה השְקופה מעלינו בְּנויה מיכולות של הגנה ומיכולות של הַתְקפה, ומה שנָהוג לְכַנוֹת בתִקְשוֹרֶת הזָרָה: 'יְכוֹלוֹת אחרות'".

"היְכולות האחרות האלה", אמר ראש הממשלה, "שומרות עלינו בחיים ויִשְמרו עלינו בחיים כל עוד אנחנו וִילדינו פה".

ארגון הרופאים המִתְמַחִים מחדש את המַאֲבָק לקיצור התוֹרָנויות

אִרְגון הרופאים המתמחים 'מִרְשָם' הִכְרִיז אתמול על חידוש המַאֲבָק של המִתמחים לקיצור התוֹרָנויות מ-26 שעות. זאת לאחר ששָׂרַת הכַּלְכָּלה הודיעה על דְחִייָה של שנה וחצי ביִישׂוּם המִתְוֶוה לקיצור תורָנויות המִתמחים, שהיה אמור להתחיל בחודש אפריל האחרון.

"תורנויות של 26 שעות הן פֶּשַע" אומרים בארגון, ומַבטיחים: "הפעם אנחנו נֵלֵך עד הסוף כדי לשמור על החיים שלנו ושל המְטוּפָּלים שלנו".

יו"ר האִרגון הודיעה שאם עד 25 באוגוסט לא תְשוּנֶה ההַחלטה על הדְחִייָה – האִרגון יוציא לַפּוֹעַל הִתְפַּטְרות הֲמוֹנית של מאות ואלפֵי מִתְמַחים מכל בתי החולים בארץ. 

פֵּאוֹת לחולות סַרְטָן נִגְנְבו מבית החולים איכילוב

מבית החולים איכילוב בתל אביב נִגְנְבו יותר מ-10 פֵּאוֹת המְיועָדוֹת לחולות סַרְטָן המְטוּפלות בבית החולים. הפאות נִתְרְמו ממִסְפָּרות או מֵחוֹלות שהֶחְלימו.

בבית החולים נֶעֱרָכִים להמשיך את פעילות המספרה ההִתְנַדְבוּתִית וקוראים למי שיכולה לתרום פֵּאָה עבור החולות – לִתְרוֹם.

מְחירה של פאה בין 7,000 ל-15,000 שקלים.