Browsing Archives

תרבות

תַרבּוּת – Culture

רבים: תַרבּוּיוֹת

שם תואר: תַרבּוּתִי

תרבות המזרח, תרבות המערב

משרד התרבות

מופעי תרבות

היכל התרבות

חסר תרבות

 

הערך תרבות נמצא בידיעות: 26.06.1608.08.1608.11.1616.11.1601.12.1605.12.1606.12.1617.12.16,

 20.12.16

21.12.1616.01.1713.02.1718.04.1707.09.1717.09.1716.10.1725.10.17, 30.10.17  07.12.1707.12.17,

09.12.1717.12.1724.12.1708.01.1816.01.1818.02.1810.04.1816.04.18,

 07.05.1823.05.1804.06.18,

05.06.1817.06.1816.07.1819.07.1823.07.1804.10.1816.10.1825.10.18

29.10.1818.11.1827.11.1816.12.18,

27.12.1802.01.1916.01.1928.01.1905.02.1914.03.1907.05.19, 16.05.1928.05.19, 16.09.1907.11.19, 17.11.19, 27.11.19, 16.01.20, 09.02.20, 16.02.20, 24.02.2005.03.20, 09.06.20, 11.06.20, 18.06.20, 30.06.20, 06.07.20, 09.07.20, 16.07.20, 16.09.20, 21.01.21, 11.02.21, 16.02.21, 02.03.21, 02.05.21, 01.08.21, 08.08.21, 16.08.21, 25.10.21, 09.11.21, 16.11.21, 18.11.21, 30.11.21, 16.12.21, 07.01.22, 07.01.22, 10.01.22, 16.01.22, 07.02.22, 16.02.22, 16.05.22, 02.06.22, 02.06.22, 16.06.22, 28.06.22, 12.07.22, 17.07.22, 21.07.22, 09.11.23, 09.11.23, 16.11.23, 16.12.23, 17.12.23, 20.12.23, 16.01.24, 19.01.24, 06.03.24, 17.03.24, 01.04.24, 05.04.24, 16.04.24, 16.05.24, 14.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרגם

תרגם – העביר משפה לשפה

שם הפועל: לְתַרגֵם

שם הפעולה: תִרגוּם

בבניין הופעל: תוּרגַם, מְתוּרְגָם

מקצוע: מְתוּרְגְמָן

 

מתרגמים משפה לשפה.

בכנסים, הרצאות ונאומים יש תרגום סימולטני ולפעמים גם תרגום לשפת הסימנים (עבור אנשים שאינם שומעים היטב).

מתרגמים ממילים למעשים.

 

הערך תרגם נמצא בידיעות:

15.06.1601.08.1615.06.1702.08.1724.08.17, 20.11.1724.11.1708.04.1805.06.18,

11.06.1812.06.1808.08.1818.11.1811.06.19, 06.07.20, 07.11.20, 08.11.20, 09.03.21, 09.06.21, 17.06.21, 31.08.21, 14.09.21, 24.10.21, 28.10.21, 07.01.22, 07.01.22, 14.01.22, 06.03.21, 10.06.22, 20.09.22, 02.12.23, 02.12.23, 01.04.24, 15.06.24

 

 

 

 

 

 

 

תרדמת

תַרדֶמֶת  –  קוֹמָה (Coma)

השורש: ר.ד.מ

לְהֵירָדֵם – להתחיל לישון, לישון

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵירָדֵם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרדִים

דוגמאות:

החולה הצעיר שקוע בתרדמת כבר כמה חודשים. המשפחה עדיין מקווה שיתעורר ויחזור לחיים. הרופאים אומרים שיש סיכוי.

הרופא המַרדִים פגש את החולה לפני הניתוח. הוא אמר שאפשר לעשות את הניתוח בהַרָדָמה כְּלָליִת או בהַרָדמָה מְקוֹמִית.

אתמול הייתי עייפה אבל לא הצלחתי להירדם. נרדמתי בארבע לפנות בוקר.

הייתי כל כך עייף, נרדמתי באמצע השיעור.

הָאֵם הרדימה את התינוק בשיר.

 

הערך תרדמת נמצא בידיעות:

תרומה

תְרוּמָה – כסף או דבר אחר שנותנים למישהו אחר כדי לעזור לו

השורש: ת.ר.ם

שם הפועל: לִתרוֹם

שם הפועל בבניין הִפעִיל: לְהַתרִים

שם הפעולה בבניין הִפעִיל: הַתרָמָה

דוגמאות:

יהודי ארצות הברית תורמים כסף רב למדינת ישראל.

רבים תורמים בגדים וספרים לילדים ממשפחות שאין להן מספיק כסף.

הוא תלמיד חכם. התרומה שלו לאווירה בכיתה היא גדולה. 

 

הערך תרומה נמצא בידיעות: 

30.10.1628.11.1604.12.1601.02.1719.03.1725.04.1711.12.1730.12.18,

 09.01.19,

29.01.1905.02.1907.02.1925.02.1919.03.19, 03.04.1928.05.19 ,25.06.19, 27.11.19, 30.04.20, 12.05.20, 01.07.20, 13.07.20, 23.07.20, 27.11.20, 03.12.20, 10.12.20, 09.02.21, 03.03.21, 14.03.21, 11.04.21 , 17.12.21, 21.12.21, 20.01.22, 22.03.22, 01.05.22, 17.06.22, 20.06.22, 09.11.23, 09.11.23, 19.01.24, 04.04.24

 

תרופה

 

תְרוּפָה – medicine

רבים: תרופות

הרופא רושם מרשם לתרופה.

קונים תרופה בבית המרקחת.

יש תרופות שאפשר לקנות ללא מרשם רופא.

התרופות מופיעות צורה של: כדורים, גְלולות, זריקות, סירופים, תְמיסות, נֵרות

החולה לוקח תרופה, נוטל תרופה

יש תרופות שבולעים אותן.

יש תרופות שנכנסות לגוף בעירוי דרך הווריד.

יש תרופות הרגעה (וליום, למשל), תרופות פסיכיאטריות, תרופות מחומרים טבעיים, תרופות הומאופתיות

 

הערך תרופה נמצא בידיעות: 06.01.17, 12.09.1718.01.1810.07.1803.01.19, 19.01.20, 17.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 23.04.20, 06.05.20, 19.05.20, 10.11.20, 19.11.20, 03.12.20, 13.12.20, 16.12.20, 20.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 27.04.21, 11.05.21, 27.05.21, 27.05.21, 29.09.21, 12.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 31.10.21, 15.11.21, 21.11.21, 04.01.22, 18.01.22, 20.01.22, 21.10.23, 04.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 17.01.24, 21.01.24, 30.01.24, 19.02.24, 23.02.24

 

 

 

 

 

 

תרם

תָרַם – נתן כסף, או עשה משהו למישהו כדי לעזור לו

תְרוּמָה – כסף או דבר אחר שנותנים למישהו אחר כדי לעזור לו.

השורש: ת.ר.ם

שם הפועל: לִתרוֹם

 

דוגמאות:

יהודי ארצות הברית תורמים כסף רב למדינת ישראל.

רבים תורמים בגדים וספרים לילדים ממשפחות שאין להן מספיק כסף.

הדברים שאמרת תרמו מאוד לשיחה.

הוא תרם לנו מכישרונו. 

המשפחה הזו תרמה רבות לביטחון המדינה.

ההשתתפות של המורה במסיבה תרמה להצלחתה.

 

הערך תרם נמצא בידיעות: 

02.09.1626.09.1630.10.1630.10.1631.10.1610.11.1612.12.1613.12.1620.12.1608.02.1701.05.1719.06.1712.07.1723.10.17

12.11.17

15.12.1726.12.17

28.12.1707.01.1809.01.18, 23.01.1811.03.1823.05.1827.06.1823.07.1811.10.1822.11.1829.11.18

27.12.1823.01.1929.01.1907.02.19,

14.02.1911.03.1912.03.1919.03.19, 03.04.1904.04.1907.04.1907.05.1913.06.1914.07.19, 25.07.19, 05.08.19, 10.10.19, 07.11.19, 09.12.19, 12.01.20, 04.02.19, 10.02.20, 17.03.20, 26.04.20, 12.05.20, 13.01.21, 04.03.21, 11.04.21, 29.04.21, 22.06.21, 06.07.21, 13.07.21, 06.01.22, 13.03.22, 01.05.22, 17.06.22, 28.06.22, 02.08.22, 29.02.24, 05.03.24