Browsing Archives

תרומה

תְרוּמָה – כסף או דבר אחר שנותנים למישהו אחר כדי לעזור לו

השורש: ת.ר.ם

שם הפועל: לִתרוֹם

שם הפועל בבניין הִפעִיל: לְהַתרִים

שם הפעולה בבניין הִפעִיל: הַתרָמָה

דוגמאות:

יהודי ארצות הברית תורמים כסף רב למדינת ישראל.

רבים תורמים בגדים וספרים לילדים ממשפחות שאין להן מספיק כסף.

הוא תלמיד חכם. התרומה שלו לאווירה בכיתה היא גדולה. 

 

הערך תרומה נמצא בידיעות: 

30.10.1628.11.1604.12.1601.02.1719.03.1725.04.1711.12.1730.12.18,

 09.01.19,

29.01.1905.02.1907.02.1925.02.1919.03.19, 03.04.1928.05.19 ,25.06.19, 27.11.19, 30.04.20, 12.05.20, 01.07.20, 13.07.20, 23.07.20, 27.11.20, 03.12.20, 10.12.20, 09.02.21, 03.03.21, 14.03.21, 11.04.21 , 17.12.21, 21.12.21, 20.01.22, 22.03.22, 01.05.22, 17.06.22, 20.06.22, 09.11.23, 09.11.23, 19.01.24, 04.04.24

 

תרופה

 

תְרוּפָה – medicine

רבים: תרופות

הרופא רושם מרשם לתרופה.

קונים תרופה בבית המרקחת.

יש תרופות שאפשר לקנות ללא מרשם רופא.

התרופות מופיעות צורה של: כדורים, גְלולות, זריקות, סירופים, תְמיסות, נֵרות

החולה לוקח תרופה, נוטל תרופה

יש תרופות שבולעים אותן.

יש תרופות שנכנסות לגוף בעירוי דרך הווריד.

יש תרופות הרגעה (וליום, למשל), תרופות פסיכיאטריות, תרופות מחומרים טבעיים, תרופות הומאופתיות

 

הערך תרופה נמצא בידיעות: 06.01.17, 12.09.1718.01.1810.07.1803.01.19, 19.01.20, 17.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 23.04.20, 06.05.20, 19.05.20, 10.11.20, 19.11.20, 03.12.20, 13.12.20, 16.12.20, 20.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 27.04.21, 11.05.21, 27.05.21, 27.05.21, 29.09.21, 12.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 31.10.21, 15.11.21, 21.11.21, 04.01.22, 18.01.22, 20.01.22, 21.10.23, 04.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 17.01.24, 21.01.24, 30.01.24, 19.02.24, 23.02.24