Browsing Archives

תרם

תָרַם – נתן כסף, או עשה משהו למישהו כדי לעזור לו

תְרוּמָה – כסף או דבר אחר שנותנים למישהו אחר כדי לעזור לו.

השורש: ת.ר.ם

שם הפועל: לִתרוֹם

 

דוגמאות:

יהודי ארצות הברית תורמים כסף רב למדינת ישראל.

רבים תורמים בגדים וספרים לילדים ממשפחות שאין להן מספיק כסף.

הדברים שאמרת תרמו מאוד לשיחה.

הוא תרם לנו מכישרונו. 

המשפחה הזו תרמה רבות לביטחון המדינה.

ההשתתפות של המורה במסיבה תרמה להצלחתה.

 

הערך תרם נמצא בידיעות: 

02.09.1626.09.1630.10.1630.10.1631.10.1610.11.1612.12.1613.12.1620.12.1608.02.1701.05.1719.06.1712.07.1723.10.17

12.11.17

15.12.1726.12.17

28.12.1707.01.1809.01.18, 23.01.1811.03.1823.05.1827.06.1823.07.1811.10.1822.11.1829.11.18

27.12.1823.01.1929.01.1907.02.19,

14.02.1911.03.1912.03.1919.03.19, 03.04.1904.04.1907.04.1907.05.1913.06.1914.07.19, 25.07.19, 05.08.19, 10.10.19, 07.11.19, 09.12.19, 12.01.20, 04.02.19, 10.02.20, 17.03.20, 26.04.20, 12.05.20, 13.01.21, 04.03.21, 11.04.21, 29.04.21, 22.06.21, 06.07.21, 13.07.21, 06.01.22, 13.03.22, 01.05.22, 17.06.22, 28.06.22, 02.08.22, 29.02.24, 05.03.24