Browsing Archives

תרדמת

תַרדֶמֶת  –  קוֹמָה (Coma)

השורש: ר.ד.מ

לְהֵירָדֵם – להתחיל לישון, לישון

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵירָדֵם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרדִים

דוגמאות:

החולה הצעיר שקוע בתרדמת כבר כמה חודשים. המשפחה עדיין מקווה שיתעורר ויחזור לחיים. הרופאים אומרים שיש סיכוי.

הרופא המַרדִים פגש את החולה לפני הניתוח. הוא אמר שאפשר לעשות את הניתוח בהַרָדָמה כְּלָליִת או בהַרָדמָה מְקוֹמִית.

אתמול הייתי עייפה אבל לא הצלחתי להירדם. נרדמתי בארבע לפנות בוקר.

הייתי כל כך עייף, נרדמתי באמצע השיעור.

הָאֵם הרדימה את התינוק בשיר.

 

הערך תרדמת נמצא בידיעות: