Browsing Archives

תפוצות

תְפוּצוֹת – הגוֹלָה

יחיד: תְפוּצָה

השורש: פ.ו.צ

שם הפועל: לְהָפִיץ

מְפיצים עיתון, מְפיצים סחורה לחנויות, מְפיצים שְמועה, מְפיצים אור

דוגמאות:

מוזיאון בית התפוצות נמצא באוניברסיטת תל אביב.

יהדות התפוצות תורמת כספים למדינת ישראל.

וגם: התפוצה של העיתון הזה: 20 אלף עותקים בשבוע. מפיצים אותו בדואר ובחנויות העיתונים בארץ ובחו"ל.

 

הערך תפוצות נמצא בידיעות:

26.06.16, 10.07.1621.12.16 01.05.1726.06.1727.08.1706.09.1714.11.1720.11.17,

20.11.17, 22.11.1715.12.1702.01.18, 28.01.1819.07.18, 14.08.1829.10.1802.12.1818.12.1823.01.1907.02.19,

14.02.19, 06.01.20, 21.01.20, 09.02.20, 09.02.20, 09.02.20, 09.02.20, 26.04.20, 29.04.20, 29.06.20, 06.07.20, 03.12.20, 07.12.20, 29.12.20, 21.01.21, 11.03.21, 16.03.21, 11.04.21 , 27.06.21, 29.06.21, 30.09.21, 01.11.21, 08.11.21, 21.11.21, 23.01.22, 13.02.22, 03.04.22, 08.06.22, 28.06.22, 03.07.22, 11.07.22, 10.08.22, 01.11.23, 14.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 25.12.23, 01.01.24, 23.01.24, 15.02.24, 08.04.24

 

 

 

 

 

 

תפס

תָפַס – לקח בידיו, לקח בכוח, הבין

השורש: ת.פ.ס

שם הפועל בבניין קל: לִתפּוֹס

שם תואר: תָפוּס

שם הפעולה: תְפִיסָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיתָפֵס

תְפִיסַת עוֹלָם – אידיאולוגיה

דוגמאות:

המשטרה תפסה את הגנב. הוא נתפס בלילה.

תְפוֹס את הכדור!

הוא תפס את המקום שלי!

המקום הזה תפוס או פנוי?

ניסיתי לדבר אתו בטלפון אבל הטלפון תפוס. אנסה שוב בעוד כמה דקות.

ניסיתי שוב. הטלפון היה פנוי והצלחתי לדבר אתו. הוא אמר שהוא עסוק מאוד היום והבטיח לטלפן אליי מחר.

לילד הזה תפיסה נהדרת. הוא מבין הכול מהר!

אני לא תופס למה הוא עשה את זה.

אני עייף. אני לא תופס כלום. אני הולך לישון ואחר כך אמשיך ללמוד.

אני מתנגד לתפיסה שלך בנושא העובדים הזרים.

בסלנג:

הוא תפס אתמול קריזה.

תפסתי עייפות.

פתגם:

תפסת מרובה –  לא תפסת !

המשמעות: הרבה מדי זה לא תמיד גם יותר טוב…

 

הערך תפס נמצא בידיעות:  26.10.1624.01.1713.02.1729.10.1706.09.1815.11.1812.12.1807.01.19

14.01.1928.01.19, 09.02.20, 19.05.20, 18.06.20, 15.09.20, 26.01.21, 06.02.21, 06.05.21, 12.08.21, 09.09.21, 19.09.21, 10.11.21, 07.02.22, 29.03.22, 08.05.22

 

תפס את החבל בשני ראשים

וגם: לֶאֱחוֹז את החבל בשני רָאשִים
המשמעות:

ניסה להשיג שני דברים מנוגדים שלא יכולים להתקיים ביחד.

חֶבֶל – חוּט עבה וחזק

רָאשִים – קְצָווֹת  ראש החבל – קְצֵה החֶבֶל

דוגמה:

התושבים נפגשו עם ראש העירייה וביקשו שהעירייה תשפר את השירותים שלה וגם תוריד מיסים. ראש העיר הסביר להם שאי אפשר לִתְפּוֹס אֶת הַחֶבֶל בִּשְׁנֵי רָאשִׁים.

פתגם בעל משמעות דומה:

לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שְלֵמָה

המקור:

בראשית רבה, פרשה ל"ט, סימן ו'

 

תפסת מרובה לא תפסת!

המשמעות:

מי שמנסה לעשות יותר מדי אינו משיג כלום. לִתפּוֹשׂ / לִתפּוֹס – להחזיק מרובֶּה: רב, הרבה, כמות גדולה

אפשר לכתוב גם בשי"ן: תָּפַשְׂתָ מְרֻבֶּה – לֹא תָּפַשְׂתָ 

דוגמה:

השתדל להתרכז כל פעם בלימוד לבחינה הקרובה, אם תלמד לכל הבחינות ביחד לא תזכור כלום.

 המקור:

 בבלי, מסכת סוכה, ה', א' 

הפתגם תפסת מרובה – לא תפסת נמצא ב: 22.3.16

תפקד

תִפקֵד עשה בצורה טובה את התפקיד והדברים שהיה צריך לעשות

שם הפועל: לְתַפקֵד

שם הפעולה: תִפקוּד

דוגמאות:

הוא מתפקד מצוין בזמן לחץ.

מבקר המדינה בודק את התפקוד של המשרד בזמן המלחמה.

מאז המחלה הוא לא מְתַפקֵד.

 

הערך תפקד נמצא בידיעות:

 03.12.1620.03.17, 03.12.19, 15.07.20, 13.06.21, 14.06.21, 10.03.22, 04.07.22, 20.07.22, 31.07.22, 09.08.22, 06.11.23, 04.12.23, 10.12.23, 07.02.24, 06.03.24, 14.04.24, 09.07.24, 15.07.24

 

תפקיד

תַפְקִיד – עיסוק קבוע, משימה שיש לעשות,  role, duty, task

 

וגם: תפקיד בקולנוע ובתיאטרון

 

הערך תפקיד נמצא בידיעות: 

15.11.1605.12.1613.12.1614.12.1615.12.1618.12.1618.12.16, 04.01.17,

 11.01.17

17.01.1722.01.1724.01.1731.01.1715.02.1715.02.1702.04.1726.04.17,

 08.05.1728.05.1712.06.17

10.07.1706.08.1704.09.1706.09.1701.10.1726.10.1701.11.1705.11.17

07.11.1707.11.1719.11.17,

19.11.1727.11.1705.12.1721.12.1708.01.1814.01.1814.01.1817.01.18

18.01.1819.01.1821.01.18,

31.01.1831.01.1811.02.1821.02.1804.03.1805.03.1814.03.1827.05.18,

 24.06.1818.07.1808.10.18

10.10.1810.10.1828.10.1829.10.1830.10.1830.10.1804.11.1808.11.18,

 15.11.1815.11.1829.11.1802.12.18,

13.12.1818.12.1823.12.1824.12.1809.01.1910.09.1913.01.1914.01.1915.01.1915.01.1924.02.19,

24.02.1904.03.1910.03.1911.03.1914.03.1901.05.1930.05.1903.06.19,

 04.06.1906.06.1911.06.1901.07.19

02.07.19, 22.07.1924.07.19, 24.07.19, 25.07.19, 07.08.19, 03.09.19, 11.09.19, 22.09.19, 30.10.19, 21.11.19, 26.11.19, 18.12.19, 19.12.19, 06.01.20, 15.01.20, 21.01.20, 25.03.20, 26.03.20, 19.05.20, 25.06.20, 08.07.20, 27.07.20, 31.08.20, 12.10.20, 12.11.20, 22.12.20, 14.01.21, 20.01.21, 21.01.21, 02.03.21, 07.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 28.04.21, 20.05.21, 25.05.21, 02.06.21, 02.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 28.06.21, 07.07.21, 08.07.21, 11.07.21, 11.07.21, 12.07.21, 13.07.21, 15.07.21, 20.07.21, 11.08.21, 12.08.21, 10.10.21, 10.10.21, 12.10.21, 16.11.21, 13.12.21, 15.12.21, 21.12.21, 09.01.22, 31.01.22, 31.01.22, 08.02.22, 05.04.22, 05.04.22, 05.04.22, 07.06.22, 30.06.22, 01.08.22, 09.08.22, 15.08.22, 15.08.22, 06.11.23, 07.12.23, 03.01.24, 04.01.25, 26.02.24, 03.03.24, 05.03.24, 09.03.24, 18.03.24, 08.04.24, 19.05.24, 04.06.24, 10.06.24, 16.06.24, 17.06.24, 23.06.2407.07.24, 07.07.24