Browsing Archives

תקווה

תִקְווָה – ציפיה לדבר טוב, hope, אֶספרנצה

השורש: ק.ו.ה

שם הפועל: לְקַווֹת

הַתִקוָוה – ההמנון הלאומי של ישראל

 

הערך תקווה נמצא בידיעות: 28.11.1622.01.1723.01.1701.02.1708.05.1727.06.1717.07.1730.10.1714.11.17,

24.11.1701.01.1814.01.1814.05.1814.06.1828.06.1807.10.1816.10.1829.10.1826.11.1826.12.1814.01.19,

13.03.1901.05.1920.05.1904.06.1916.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 03.10.19, 10.10.19, 23.01.20, 04.02.19, 09.02.20, 10.02.20, 17.02.20, 17.03.20, 16.04.20, 01.07.20, 12.07.20, 13.07.20, 08.11.20, 31.12.20

 

תקומה

תְקוּמָה – חיים, קיום

השורש: ק.ו.ם

מהשורש הזה קיימות צורות בכמה בניינים:

לָקום, לְקיים, לְהקים, לְהתקיים, לְקוֹמֵם, לְהִתקוֹמֵם, לְשַקֵם

וגם צורות סבילות: קוּיַם, הוּקַם

מִשוֹאָה לִתְקוּמָה – הקשר בין אסון השואה לבין הקמת מדינת ישראל והכוח של העם וניצולי השואה לבנות מדינה

 

הערך תקומה נמצא בידיעות: 29.10.17

 

תקופה

תְקוּפָה – זמן בשנה, בחיי אדם, בהיסטוריה, Period

תקופות בחיי אדם: יַנקוּת, יַלדוּת, נְעוּרִים, בַּגרוּת, זִקנָה

תקופות בהיסטוריה: בית ראשון, בית שני

תקופה יפה, קשה, מעניינת, חשובה, ארוכה, קצרה

 

הערך תקופה נמצא בידיעות: 17.08.1612.12.1618.12.1602.01.1718.01.1713.02.17 22.03.1728.03.1705.04.17,  25.04.1704.05.1713.07.1707.08.1614.08.1728.09.1714.11.1720.11.1707.12.1706.01.1801.02.18,

04.02.1818.02.1811.03.1818.03.1820.03.1803.04.1806.05.1821.06.1822.06.18

24.06.1827.06.1830.07.1802.10.1802.10.1803.12.1813.01.1915.01.1924.01.1928.01.1926.02.1912.03.19,

27.05.19, 01.07.1910.07.19, 03.09.19, 11.09.19, 06.10.19, 10.10.19, 31.10.19, 10.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 22.12.19, 04.02.19, 13.02.20, 03.03.20, 17.03.20, 26.04.20, 07.05.20, 27.05.20, 11.06.20, 16.06.20, 18.06.20, 18.06.20, 06.07.20, 09.07.20, 15.07.20, 03.08.20, 04.08.20, 24.09.20, 27.10.20, 05.11.20, 03.12.20, 07.12.20, 14.12.20, 29.12.20, 14.01.21