Browsing Archives

תקווה

תִקְווָה – ציפיה לדבר טוב, hope, אֶספרנצה

השורש: ק.ו.ה

שם הפועל: לְקַווֹת

הַתִקוָוה – ההמנון הלאומי של ישראל

 

הערך תקווה נמצא בידיעות: 28.11.1622.01.1723.01.1701.02.1708.05.1727.06.1717.07.1730.10.1714.11.17,

24.11.1701.01.1814.01.1814.05.1814.06.1828.06.1807.10.1816.10.1829.10.1826.11.1826.12.1814.01.19,

13.03.1901.05.1920.05.1904.06.1916.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 03.10.19, 10.10.19, 23.01.20, 04.02.19, 09.02.20, 10.02.20, 17.02.20, 17.03.20, 16.04.20, 01.07.20, 12.07.20, 13.07.20, 08.11.20, 31.12.20, 21.01.21, 27.01.21, 07.04.21

 

 

תקומה

תְקוּמָה – חיים, קיום

השורש: ק.ו.ם

מהשורש הזה קיימות צורות בכמה בניינים:

לָקום, לְקיים, לְהקים, לְהתקיים, לְקוֹמֵם, לְהִתקוֹמֵם, לְשַקֵם

וגם צורות סבילות: קוּיַם, הוּקַם

מִשוֹאָה לִתְקוּמָה – הקשר בין אסון השואה לבין הקמת מדינת ישראל והכוח של העם וניצולי השואה לבנות מדינה

 

הערך תקומה נמצא בידיעות: 29.10.17