Browsing Archives

חייב

חַייָב, חָב –  צריך לעשות משהו

           צריך לתת למישהו כסף

           צריך להחזיר למישהו כסף או דבר 

           השופט החליט שהוא חייב בדין.

פועל בבניין התפעל: הִתחַייֵב

שם הפועל: לְהִתחַייֵב

שם הפעולה: הִתחַייְבוּת

שם עצם: חוֹבָה

 

דוגמאות:

הוא חייב לי 100 שקלים. הוא יחזיר לי את החוב בפגישה הבאה.

אתה חייב לראות את הסרט הזה. הוא נפלא!

אתה חייב לטעום את העוגה. היא משהו משהו!

אני לא חייב לבוא לפגישה אם אני לא רוצה.

הרופא אמר לי שאני חייבת לרדת במשקל ולעשות פעילות גופנית.

אני חייבת לו ארוחה כי בפעם הקודמת הוא שילם.

לכל אדם יש חובות וזכויות.

 

הערך חייב נמצא בידיעות:

 21.08.1610.11.1607.12.16, 18.12.1618.12.1605.01.1712.01.1718.04.1720.07.17,

13.09.1702.10.1702.10.1716.10.1701.11.1710.11.1709.12.1713.12.17,

 02.01.18, 14.01.1823.01.18,

18.02.1825.02.1807.03.1808.03.1813.03.1818.03.1809.05.1821.06.18

10.07.1818.07.1818.07.18

03.09.18, 01.11.1813.11.1815.11.1819.11.1801.01.1909.01.1905.02.1928.02.19

01.05.1905.06.1905.06.19,

16.06.19, 25.07.19, 29.07.1905.08.19, 08.09.19, 31.10.19, 31.10.19, 12.11.19, 20.11.19, 01.12.19, 22.12.19, 13.01.20, 25.01.20, 08.02.20, 11.02.20, 17.02.20, 18.02.2005.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 19.03.20, 26.03.20, 02.04.20, 18.06.20, 23.06.20, 19.07.20, 21.07.20, 29.07.20, 29.07.20, 04.08.20, 10.11.20, 18.11.20, 22.11.20, 03.12.20, 21.12.20, 22.12.20, 30.12.20, 30.12.20, 21.01.21, 21.01.21, 27.01.21, 01.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 11.02.21, 23.02.21, 25.02.21, 09.03.21, 18.04.21, 25.04.21, 06.06.21, 15.06.21, 21.06.21, 28.06.21, 06.07.21, 08.07.21, 13.07.21, 25.07.21, 28.07.21, 04.08.21, 04.08.21, 09.08.21, 30.09.21, 03.10.21, 07.10.21, 19.10.21, 26.10.21, 01.11.21, 02.11.21, 10.11.21, 11.11.21, 17.11.21, 22.11.21, 25.11.21, 06.12.21, 15.12.21, 19.12.21, 20.12.21, 29.12.21, 24.01.22, 24.01.22, 27.01.22, 30.01.22, 02.02.22, 07.02.22, 22.02.22, 14.03.22, 15.03.22, 16.03.22, 24.03.22, 06.04.22, 24.04.22, 28.04.22, 10.05.22, 06.06.22, 10.06.22, 20.06.22, 06.07.22, 13.07.22, 17.07.22, 20.07.22, 16.10.23, 30.10.23, 01.11.23, 23.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 25.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 16.01.24, 22.01.24, 27.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 06.02.24, 29.02.24, 06.03.24, 13.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 19.05.24, 23.05.24, 24.05.24, 02.06.24, 20.06.24, 21.06.24, 01.07.2407.07.24