Browsing Archives

חיקוי

חִיקוּי – אימיטציה, העתקה של משהו מקורי למשהו שנראה כמו הדבר המקורי

השורש: ח.ק.ה

שם הפועל: לְחַקוֹת

שם הפעולה: חִיקוּי

חַקְיָין – אדם המחקה בתנועותיו ובקולו תנועות ודיבור של מישהו אחר

 

דוגמאות:

היא קונה רק מותגים מקוריים ויקרים. הוא קונה חיקויים זולים.

לפעמים החיקוי יפה יותר מהמקור.

טוביה צפיר מחקה את ראש הממשלה. הוא חקיין מוכשר. אומרים שגם נתניהו הוא חקיין טוב.

 

הערך חיקוי נמצא בידיעות: 05.08.19, 06.02.21, 09.02.21