Browsing Archives

אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם

המשמעות:

חיים עם אישה יפה בדירה יפה עם רהיטים יפים – הם חיים נעימים.

שלושה דברים מַרחִיבִים דַעֲתוֹ של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכֵלים נאים.

המקור: מסכת ברכות, נ"ז, ב'

אישור

אִישוּר – קבלה של רעיון, הסכמה, החלטה של גוף רשמי

אִישֵר –  אמר: כן, זה נכון!

שם הפועל: לְאַשֵר

שם הפעולה: אִישוּר

אַשְרַת כְּניסה – ויזה

דוגמאות:

לכל פעולה צריך אישור של המנהל.

הוא לא עושה שום דבר בלי אישור של אשתו.

הילדים צריכים להביא אישור בכתב מההורים לצאת לטיול הכיתה.

הוא היה חולה ארבעה ימים. כשחזר לעבודה הוא הביא אישור מחלה מהרופא.

אתה יכול לקנות את השולחן למשרד. יש אישור ממנהל החשבונות.

שר הביטחון אישר את הידיעות שהתפרסמו בעיתון.

ראש הממשלה סירב להגיב. הוא לא אישר את הידיעות ולא הִכְחִיש אותן.

המנהל לא אישר לי חופשה בינואר.

 

הערך אישור נמצא בידיעות: 

04.09.1621.09.1607.12.1606.01.17, 06.08.1717.08.1702.10.1727.12.1731.12.17,

11.01.1822.02.1816.04.1830.05.1821.06.1812.11.1822.05.19, 20.11.19, 17.12.19, 20.01.20, 13.05.20, 21.05.20, 18.06.20, 14.07.20, 21.07.20, 02.09.20, 27.10.20, 01.12.20, 20.12.20, 07.01.21, 24.01.21, 21.02.21, 23.02.21, 23.02.21, 08.03.21, 27.04.21, 11.05.21, 21.06.21, 21.06.21, 24.06.21, 25.07.21, 25.07.21, 09.08.21, 29.09.21, 12.10.21, 31.10.21, 10.11.21, 17.11.21, 16.12.21, 20.12.21, 02.02.22, 10.02.22, 21.06.22, 25.07.22, 14.11.23, 11.01.24, 15.02.24, 23.02.24, 25.02.24, 20.05.24, 23.5.24, 21.06.24

 

אישי

אִישִי – פרטי, פרסונלי, Private

חבר אישי

עניין אישי

מאמן אישי

החלטה אישית

חפצים אישיים

באופן אישי

בצבא לכל חייל יש מספר אישי

הוצאות אישיות

סיפור אישי

דוגמה אישית – מודל לאחרים 

 

הערך אישי נמצא בידיעות: 14.08.16  17.09.1608.10.1617.11.1612.12.1615.12.1615.02.1725.04.1706.07.17,

31.10.1720.11.1714.01.1814.01.1826.01.1829.05.1810.07.1802.11.18,

 08.11.1813.11.1812.12.1823.12.18,

27.12.1814.02.1904.03.1904.04.19, 29.10.19, 24.11.19, 22.12.19, 09.01.20, 29.07.20, 22.11.20, 30.11.20, 11.04.21, 22.06.21, 14.01.22, 31.01.22, 25.04.22, 01.05.22, 10.08.22, 27.12.23, 05.03.24, 20.03.24, 19.05.24, 06.06.24, 15.06.24

 

 

אישיות

אִישִיוּת – האופי של האדם, כל התכונות של האדם, Personality

וגם: אדם חשוב, אדם מיוחד מאוד

דוגמאות:

יש לו אישיות נעימה, ולכן כולם אוהבים אותו.

הוא מוכשר, אבל יש לו אישיות לא נעימה, ולכן לא קיבל את התפקיד.

אימא שלו ממש אישיות – חכמה, אינטליגנטית ומיוחדת מאוד.

 

הערך אישיות נמצא בידיעות: 17.03.20, 28.04.21, 29.12.21

 

אישית

אִישִית – תואר הפועל: באופן אישי

דוגמאות:

אני אישית מתנגד לעניין, אבל אני מוכן לקבל את דעת הרוב. 

אני באופן אישי מתנגד לעניין, אבל אני מוכן לקבל את דעת הרוב. 

 

הערך אישית נמצא בידיעות:

אישר

אִישֵר –  אמר: כן, זה נכון!

            הסכים לקבל בקשה, הסכים לקבל הצעת החלטה

שם הפועל: לְאַשֵר

שם הפעולה: אִישוּר

שם עצם: אַשְרָה, אַשְרַת כניסה – ויזה

 

דוגמאות:

שר הביטחון אישר את הידיעות שהתפרסמו בעיתון.

ראש הממשלה סירב להגיב. הוא לא אישר את הידיעות ולא הכחיש אותן.

המנהל לא אישר לי חופשה בינואר.

הילדים צריכים להביא אישור מההורים לצאת לטיול הכיתה.

הוא היה חולה ארבעה ימים. כשחזר לעבודה הוא הביא אישור מחלה מהרופא.

אתה יכול לקנות את השולחן למשרד. יש אישור ממנהל החשבונות.

 

הערך אישר נמצא בידיעות: 

02.06.1621.06.1627.06.1614.07.16, 20.07.16, 03.08.16, 14.08.16, 12.09.16, 14.09.1625.9.1627.10.1615.11.1601.12.16, 06.12.16, 08.12.16, 20.12.16, 22.12.1617.01.1718.01.1731.01.1705.02.17, 07.02.1708.02.1707.03.17, 09.03.17, 15.03.1721.03.17, 21.03.17, 22.03.1726.03.17, 26.03.1727.03.1702.04.1718.04.17, 24.04.1726.04.1727.04.17, 11.05.1728.05.1729.05.17, 19.06.17, 27.07.1707.08.17, 14.08.17, 03.09.1706.09.1729.10.1706.11.1707.11.1721.11.1712.12.17, 01.01.18, 02.01.1814.01.18, 28.01.1801.02.18, 04.02.18, 07.02.1813.02.1814.02.1808.03.18, 13.03.1821.03.1807.05.1814.05.18,

22.05.18, 24.05.1824.05.1831.05.18, 04.06.1806.06.18, 28.06.18, 03.07.1809.07.1818.07.1818.07.18,

18.07.1818.07.1819.07.1819.07.1819.07.1806.08.1806.09.1807.10.18

07.10.18, 08.10.1822.10.18

28.10.1804.11.1819.11.18, 25.11.18, 26.11.1818.12.1827.12.1827.12.18, 01.01.1901.01.1901.01.19, 09.01.19,

10.01.1925.02.1907.03.1907.03.1911.03.1918.031902.04.1904.04.19,

 10.04.1913.05.19, 19.05.19

20.05.19, 21.05.1923.06.1923.06.19, 25.06.1904.07.19, 28.07.19, 04.08.19, 05.08.19, 05.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 10.09.19, 15.09.19, 16.09.19, 22.09.19, 14.11.19, 20.11.19, 12.12.19, 15.12.19, 18.12.19, 22.12.19, 14.01.20, 30.01.20, 09.02.20, 10.02.20, 18.02.20, 24.03.20, 25.03.20, 25.03.20, 30.03.20, 31.03.20, 23.04.20, 05.05.20, 19.05.20, 01.06.20, 16.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 06.07.20, 23.07.20, 31.08.20, 13.09.20, 22.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 01.10.20, 26.10.20, 27.10.20, 05.11.20, 05.11.20, 19.11.20, 19.11.20, 24.11.20, 26.11.20, 26.11.20, 30.11.20, 01.12.20, 01.12.20, 03.12.20, 13.12.20, 16.12.20, 22.12.20, 23.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 18.01.21, 19.01.21, 24.01.21, 26.01.21, 07.02.21, 16.02.21, 16.02.21, 17.02.21, 25.02.21, 25.02.21, 09.03.21,  29.04.21, 02.05.21, 27.05.21, 15.06.21, 21.06.21, 29.06.21, 13.07.21, 18.07.21, 20.07.21, 22.07.21, 26.07.21, 04.08.21, 04.08.21, 09.08.21, 11.08.21, 02.09.21, 13.09.21, 07.10.21, 11.10.21, 12.10.21, 21.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 27.10.21, 28.10.21, 04.11.21, 15.11.21, 17.11.21, 21.11.21, 24.11.21, 25.11.21, 06.12.21, 19.12.21, 23.12.21, 27.12.21, 27.12.21, 03.01.22, 04.01.22, 17.01.22, 17.01.22, 18.01.22, 18.01.22, 19.01.22, 20.01.22, 26.01.22, 26.01.22, 08.02.22, 17.02.22, 21.02.22, 24.02.22, 13.03.22, 17.05.22, 24.05.22, 01.06.22, 07.06.22, 10.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 04.07.22, 26.07.22, 13.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 23.10.22, 24.10.23, 07.11.23, 12.11.23, 19.11.23, 20.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 24.11.23, 28.11.23, 04.12.23, 07.12.23, 19.12.23, 20.12.23, 01.01.24, 02.01.24, 04.01.25, 08.01.24, 11.01.24, 16.01.24, 30.01.24, 19.02.24, 22.02.24, 05.03.24, 12.03.24, 13.03.24, 14.03.24,18.03.24, 18.03.24, 18.03.24, 19.03.24, 20.03.24, 11.04.24, 12.05.24, 16.05.24, 22.05.24, 29.05.24, 03.06.24, 19.06.24, 23.06.24