Browsing Archives

אישור

אִישוּר – קבלה של רעיון, הסכמה, החלטה של גוף רשמי

אִישֵר –  אמר: כן, זה נכון!

שם הפועל: לְאַשֵר

שם הפעולה: אִישוּר

אַשְרַת כְּניסה – ויזה

דוגמאות:

לכל פעולה צריך אישור של המנהל.

הוא לא עושה שום דבר בלי אישור של אשתו.

הילדים צריכים להביא אישור בכתב מההורים לצאת לטיול הכיתה.

הוא היה חולה ארבעה ימים. כשחזר לעבודה הוא הביא אישור מחלה מהרופא.

אתה יכול לקנות את השולחן למשרד. יש אישור ממנהל החשבונות.

שר הביטחון אישר את הידיעות שהתפרסמו בעיתון.

ראש הממשלה סירב להגיב. הוא לא אישר את הידיעות ולא הִכְחִיש אותן.

המנהל לא אישר לי חופשה בינואר.

 

הערך אישור נמצא בידיעות: 

04.09.1621.09.1607.12.1606.01.17, 06.08.1717.08.1702.10.1727.12.1731.12.17,

11.01.1822.02.1816.04.1830.05.1821.06.1812.11.1822.05.19, 20.11.19, 17.12.19, 20.01.20, 13.05.20, 21.05.20, 18.06.20, 14.07.20, 21.07.20, 02.09.20, 27.10.20, 01.12.20, 20.12.20, 07.01.21, 24.01.21, 21.02.21, 23.02.21, 23.02.21, 08.03.21, 27.04.21, 11.05.21, 21.06.21, 21.06.21, 24.06.21, 25.07.21, 25.07.21, 09.08.21, 29.09.21, 12.10.21, 31.10.21, 10.11.21, 17.11.21, 16.12.21, 20.12.21, 02.02.22, 10.02.22, 21.06.22, 25.07.22, 14.11.23, 11.01.24, 15.02.24, 23.02.24, 25.02.24, 20.05.24, 23.5.24, 21.06.24