Browsing Archives

איים

אִייֵם – אמר: אני אעשה דבר רע אם…

מאיימים על מישהו 

השורש: א.י.ם

שם הפועל: לְאַייֵם

שם הפעולה: אִיוּם

 

דוגמאות:

הוא כל הזמן מְאַיֵים שהוא יעזוב אותה.

הוא רק מְאַייֵם. אל תדאגי…

אמא מְאַיֶימֶת על הבן הקטן: אם לא תאכל את השניצל לא תקבל שוקולד!

אני לא פוחד מֵהָאִיוּמִים שלך.

 

הערך איים נמצא בידיעות: 27.07.1611.08.16, 05.01.17, 10.01.1719.01.1726.03.1725.04.1711.6.17

17.09.17,

29.10.1705.11.1706.11.1710.11.1714.11.1719.11.17, 23.11.1724.11.1706.12.1709.12.1717.01.18,

26.02.1825.04.1807.05.1809.05.1829.05.1806.06.1812.06.1827.06.18

02.10.1816.10.1808.11.18,

24.11.1809.01.1912.02.1920.05.1910.07.19, 30.07.19, 03.09.19, 12.11.19, 27.11.19, 10.12.19, 17.12.19, 22.12.19, 05.01.20, 08.02.20, 14.05.20, 02.06.20, 13.07.20, 29.07.20, 08.03.20, 29.11.20, 03.12.20, 07.01.21, 25.01.21, 15.06.21, 17.06.21 21.07.21, 26.10.21, 31.10.21, 01.11.21, 25.11.21, 06.12.21, 22.02.22, 23.02.22, 08.03.22, 29.03.22, 27.04.22, 10.05.22, 15.05.22, 23.05.22, 26.05.22, 31.05.22, 13.06.22, 20.06.22, 29.06.22, 25.07.22, 11.08.22, 18.10.23, 01.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 22.11.23, 26.11.23, 04.12.23, 07.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 27.12.23, 03.01.24, 15.02.24, 04.04.24, 11.04.24, 14.04.24, 14.04.24, 02.05.24, 06.06.24, 19.06.24, 26.06.24

 

 

 

 

 

 

 

אייש

אִייֵש – היה במקום כדי לבצע דבר, מינה אנשים לתפקיד

השורש: א.י.ש

שם הפועל: לְאַייֵש

שם הפעולה: אִיוּש

שם תואר: מְאוּּיָש

לא מאוּיָש, בִּלְתִי מְאוּיָש – בלי אנשים

מל"ט הוא כלי טיס לא מאויש. מזל"ט הוא כלי טיס זעיר (קטן) לא מאויש. כלי טיס בלתי מאויש.

 

דוגמאות:

התפקיד של המנהל עדיין לא מאויש.

 

הערך אייש נמצא בידיעות: 

18.07.1721.09.1621.03.1707.11.1712.11.1720.06.1812.07.1823.06.19, 12.01.20, 04.02.21, 22.06.21, 09.11.21, 02.06.22, 03.07.22, 07.07.22, 29.05.24