Browsing Archives

איים

אִייֵם – אמר: אני אעשה דבר רע אם…

מאיימים על מישהו 

השורש: א.י.ם

שם הפועל: לְאַייֵם

שם הפעולה: אִיוּם

 

דוגמאות:

הוא כל הזמן מְאַייֵם שהוא יעזוב אותה.

הוא רק מְאַייֵם. אל תדאגי…

אמא מְאַייֶמֶת על הבן הקטן: אם לא תאכל את השניצל לא תקבל שוקולד!

אני לא פוחד מֵהָאִיוּמִים שלך.

 

הערך איים נמצא בידיעות: 27.07.1611.08.16, 05.01.17, 10.01.1719.01.1726.03.1725.04.1711.6.1717.09.17,

29.10.1705.11.1706.11.1710.11.1714.11.1719.11.17, 23.11.1724.11.1706.12.1709.12.1717.01.18,

26.02.1825.04.1807.05.1809.05.1829.05.1806.06.1812.06.1827.06.1802.10.1816.10.1808.11.18,

24.11.1809.01.1912.02.1920.05.1910.07.19, 30.07.19, 03.09.19, 12.11.19, 27.11.19, 10.12.19, 17.12.19, 22.12.19, 05.01.20, 08.02.20, 14.05.20, 02.06.20, 13.07.20, 29.07.20, 29.11.20, 03.12.20, 07.01.21, 25.01.21, 15.06.21, 21.07.21

 

 

 

 

 

 

 

אייש

אִייֵש – היה במקום כדי לבצע דבר, מינה אנשים לתפקיד

השורש: א.י.ש

שם הפועל: לְאַייֵש

שם הפעולה: אִיוּש

שם תואר: מְאוּּיָש

לא מאוּיָש, בִּלְתִי מְאוּיָש – בלי אנשים

 

דוגמאות:

מל"ט הוא כלי טיס לא מאויש. מזל"ט הוא כלי טיס זעיר (קטן) לא מאויש. כלי טיס בלתי מאויש.

התפקיד של המנהל עדיין לא מאויש.

 

הערך אייש נמצא בידיעות: 18.07.1721.09.1621.03.1707.11.1712.11.1720.06.1812.07.1823.06.19, 12.01.20, 04.02.21, 22.06.21